XUẤT XỨ » Trung Quốc
17" Kìm bấm rivel thủy lực Asaki AK-071
Mã hàng : ASA-071-206
Giá : 136,000 VNĐ
17" Kìm bấm rivel thủy lực Asaki AK-072
Mã hàng : ASA-072-207
Giá : 183,000 VNĐ
48" Thước thủy Asaki AK-114
Mã hàng : ASA-114-208
Giá : 112,000 VNĐ
60" Thước thủy Asaki AK-115
Mã hàng : ASA-115-209
7mm Vòng miệng Endura E2207
Mã hàng : END-220-456
Giá : 20,000 VNĐ
8" Kìm điện Asaki AK-302
Mã hàng : ASA-302-210
Giá : 103,000 VNĐ
9" Kìm càng cua Asaki AK-319
Mã hàng : ASA-319-211
Giá : 98,000 VNĐ
12mm Kìm cắt thủy lực Asaki AK-619
Mã hàng : ASA-619-212
Giá : 1,319,000 VNĐ
20 tấn Bộ cảo thủy lực Asaki AK-615
Mã hàng : ASA-615-213
Giá : 5,010,000 VNĐ
14” Mỏ lết răng Asaki AK-634
Mã hàng : ASA-634-214
Giá : 156,000 VNĐ
3.2 tấn Con đội răng Asaki AK-1700
Mã hàng : ASA-700-215
Giá : 832,000 VNĐ
5 tấn Con đội răng Asaki AK-1701
Mã hàng : ASA-701-216
Giá : 984,000 VNĐ
8 tấn Con đội răng Asaki AK-1702
Mã hàng : ASA-702-217
Giá : 1,074,000 VNĐ
10 tấn Con đội răng Asaki AK-1703
Mã hàng : ASA-703-218
Giá : 1,272,000 VNĐ
10 tấn Con đội răng thấp Asaki AK-1704
Mã hàng : ASA-704-219
Giá : 1,133,000 VNĐ
16 tấn Con đội răng Asaki AK-1705
Mã hàng : ASA-705-220
Giá : 1,625,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :116 - Tổng truy cập : 182,630,186
Facebook
Liên hệ