x

HGLock

XUẤT XỨ » Trung Quốc
13mm Máy khoan 810W Crown CT10067
Mã hàng : CRT-067-031
Giá : 1,165,000 VNĐ
13mm Máy khoan 1050W Crown CT10068
Mã hàng : CRT-068-032
Giá : 1,320,000 VNĐ
13mm Máy khoan 1050W Crown CT10010
Mã hàng : CRT-010-033
Giá : 1,437,000 VNĐ
1700W Máy đục bê tông Crown CT18024
Mã hàng : CRT-029-036
Giá : 6,717,000 VNĐ
4” Máy mài góc 600W Crown CT13322
Mã hàng : CRT-322-037
Giá : 738,000 VNĐ
4” Máy mài góc 860W Crown CT13288
Mã hàng : CRT-288-038
Giá : 868,000 VNĐ
7” Máy mài góc 1300W Crown CT13300
Mã hàng : CRT-300-041
Giá : 1,308,000 VNĐ
6mm Máy mài thẳng 600W Crown CT13307
Mã hàng : CRT-307-043
Giá : 997,000 VNĐ
355mm Máy cắt sắt 2200W Crown CT15087
Mã hàng : CRT-087-044
Giá : 2,718,000 VNĐ
12mm Máy xoi Crown CT11002
Mã hàng : CRT-002-047
Giá : 1,877,000 VNĐ
184mm Máy cưa gỗ 1200W Crown CT15074
Mã hàng : CRT-074-048
Giá : 1,320,000 VNĐ
1560W Máy cưa gỗ bàn Crown CT15046
Mã hàng : CRT-046-049
Giá : 4,646,000 VNĐ
100mm Máy chà nhám 1200W Crown CT13200
Mã hàng : CRT-200-050
Giá : 2,045,000 VNĐ
5” Máy mài 2 đá Crown CT13331
Mã hàng : CRT-331-054
Giá : 868,000 VNĐ
6” Máy mài 2 đá Crown CT13332
Mã hàng : CRT-332-055
Giá : 1,126,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :133 - Tổng truy cập : 179,033,022
Facebook
Liên hệ