XUẤT XỨ » Trung Quốc
4” Máy mài Makita GA4032
Mã hàng : MKT-403-011
Giá : 976,000 VNĐ
355mm Máy cắt sắt Maktec MT241
Mã hàng : MKT-241-256
Giá : 2,556,000 VNĐ
125mm Máy cắt đá 1250W Maktec MT412
Mã hàng : MKT-412-257
Giá : 1,112,000 VNĐ
450W Máy cưa lọng Maktec MT431
Mã hàng : MKT-431-258
Giá : 1,235,000 VNĐ
13mm Máy khoan búa Maktec MT815
Mã hàng : MKT-815-263
Giá : 1,199,000 VNĐ
7" Máy mài góc 2000W Maktec MT902
Mã hàng : MKT-902-264
Giá : 1,902,000 VNĐ
9" Máy mài góc 2000W Maktec MT903
Mã hàng : MKT-903-265
Giá : 1,977,000 VNĐ
36V Máy cắt cỏ cầm tay dùng pin Makita BBC300LRDE
Mã hàng : MKT-300-272
Giá : 18,653,000 VNĐ
10.8V Máy khoan dùng pin Makita DF330DWE
Mã hàng : MKT-330-295
Giá : 2,964,000 VNĐ
4" Máy mài góc Makita 9556HP
Mã hàng : MKT-556-297
Giá : 1,211,000 VNĐ
190W Máy chà nhám rung Makita BO3711
Mã hàng : MKT-711-300
Giá : 1,482,000 VNĐ
200W Máy chà nhám rung Makita BO4555
Mã hàng : MKT-555-301
Giá : 1,519,000 VNĐ
200W Máy chà nhám rung Makita BO4566
Mã hàng : MKT-466-302
Giá : 1,630,000 VNĐ
570W Máy vặn vít Makita FS2500
Mã hàng : MKT-500-302
Giá : 2,680,000 VNĐ
570W Máy vặn vít Makita FS4000
Mã hàng : MKT-000-303
Giá : 2,150,000 VNĐ
570W Máy vặn vít Makita FS6300
Mã hàng : MKT-300-304
Giá : 2,422,000 VNĐ
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :173 - Tổng truy cập : 196,654,403
Facebook
Liên hệ