XUẤT XỨ » Trung Quốc
10mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC161001
Mã hàng : TOT-161-735
Giá : 18,000 VNĐ
12mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC161201
Mã hàng : TOT-161-744
Giá : 18,000 VNĐ
14mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC161401
Mã hàng : TOT-161-753
Giá : 19,000 VNĐ
16mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC161601
Mã hàng : TOT-161-764
Giá : 19,000 VNĐ
18mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC161801
Mã hàng : TOT-161-769
Giá : 20,000 VNĐ
20mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC162001
Mã hàng : TOT-162-776
Giá : 20,000 VNĐ
25mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC162501
Mã hàng : TOT-162-783
Giá : 26,000 VNĐ
25mm Mũi khoan khoét gỗ Total TAC180251
Mã hàng : TOT-180-784
Giá : 54,000 VNĐ
28mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC162801
Mã hàng : TOT-162-787
Giá : 28,000 VNĐ
30mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC163001
Mã hàng : TOT-163-794
Giá : 28,000 VNĐ
32mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC163201
Mã hàng : TOT-163-797
Giá : 34,000 VNĐ
32mm Mũi khoan khoét gỗ Total TAC180321
Mã hàng : TOT-180-798
Giá : 68,000 VNĐ
35mm Mũi khoan khoét gỗ Total TAC180351
Mã hàng : TOT-180-800
Giá : 74,000 VNĐ
6mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC160601
Mã hàng : TOT-160-842
Giá : 18,000 VNĐ
8mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC160801
Mã hàng : TOT-160-862
Giá : 18,000 VNĐ
10mm Đầu khoan (có răng cưa) Total TAC451001
Mã hàng : TOT-451-733
Giá : 59,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :149 - Tổng truy cập : 196,470,469
Facebook
Liên hệ