XUẤT XỨ » Trung Quốc
6" Dao cắt cáp Asaki AK-347
Mã hàng : ASA-347-059
Giá : 113,000 VNĐ
5" Dao cắt cáp Asaki AK-348
Mã hàng : ASA-348-060
Giá : 63,000 VNĐ
8" Giũa tam giác Asaki AK-356
Mã hàng : ASA-356-061
Giá : 52,000 VNĐ
8" Giũa tròn Asaki AK-358
Mã hàng : ASA-358-062
Giá : 37,000 VNĐ
10" Giũa tròn Asaki AK-359
Mã hàng : ASA-359-063
Giá : 60,000 VNĐ
10" Giũa mo Asaki AK-362
Mã hàng : ASA-362-064
Giá : 72,000 VNĐ
12" Giũa mo Asaki AK-363
Mã hàng : ASA-363-065
Giá : 87,000 VNĐ
10" Giũa dẹp Asaki AK-365
Mã hàng : ASA-365-066
Giá : 76,000 VNĐ
12" Giũa dẹp Asaki AK-366
Mã hàng : ASA-366-067
Giá : 99,000 VNĐ
8" Bộ giũa 3 cây Asaki AK-367
Mã hàng : ASA-367-068
Giá : 138,000 VNĐ
8" Bộ giũa 3 cây Asaki AK-368
Mã hàng : ASA-368-069
Giá : 130,000 VNĐ
6" Bộ giũa 6 cây mini Asaki AK-369
Mã hàng : ASA-369-070
Giá : 65,000 VNĐ
16oz Búa nhổ đinh cán gỗ Asaki AK-370
Mã hàng : ASA-370-071
Giá : 103,000 VNĐ
20oz Búa nhổ đinh cán gỗ Asaki AK-371
Mã hàng : ASA-371-072
Giá : 110,000 VNĐ
16oz Búa nhổ đinh cán nhựa Asaki AK-372
Mã hàng : ASA-372-073
Giá : 110,000 VNĐ
16oz Búa nhổ đinh cán nhựa Asaki AK-373
Mã hàng : ASA-373-074
Giá : 110,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :130 - Tổng truy cập : 181,569,376
Facebook
Liên hệ