XUẤT XỨ » Trung Quốc
5" Kìm cắt Asaki AK-314
Mã hàng : ASA-314-044
Giá : 95,000 VNĐ
5" Kìm cắt AK-316
Mã hàng : ASA-316-045
Giá : 68,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-317
Mã hàng : ASA-317-046
Giá : 74,000 VNĐ
8" Kìm càng cua Asaki AK-318
Mã hàng : ASA-318-047
Giá : 88,000 VNĐ
10" Kìm mỏ quạ Asaki AK-321
Mã hàng : ASA-321-048
Giá : 120,000 VNĐ
7" Kìm mở phe trong mũi thẳng Asaki AK-322
Mã hàng : ASA-322-049
Giá : 95,000 VNĐ
7" Kìm mở phe trong mũi cong Asaki AK-323
Mã hàng : ASA-323-050
Giá : 95,000 VNĐ
7" Kìm mở phe ngoài mũi thẳng Asaki AK-324
Mã hàng : ASA-324-051
Giá : 95,000 VNĐ
7" Kìm mở phe ngoài mũi cong Asaki AK-325
Mã hàng : ASA-325-052
Giá : 95,000 VNĐ
11" Kìm chết Asaki AK-327
Mã hàng : ASA-327-053
Giá : 143,000 VNĐ
9.5" Kìm bấm Rivel Asaki AK-329
Mã hàng : ASA-329-054
Giá : 74,000 VNĐ
8.5" Kéo cắt cành Asaki AK-334
Mã hàng : ASA-334-055
10" Kéo cắt tôn thẳng AK-335
Mã hàng : ASA-355-056
Giá : 106,000 VNĐ
8" Kìm tuốt dây Asaki AK-338
Mã hàng : ASA-338-057
Giá : 189,000 VNĐ
8" Kìm tuốt dây Asaki AK-339
Mã hàng : ASA-339-058
Giá : 227,000 VNĐ
6" Dao cắt cáp Asaki AK-347
Mã hàng : ASA-347-059
Giá : 113,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :144 - Tổng truy cập : 183,740,901
Facebook
Liên hệ