XUẤT XỨ » Trung Quốc
18V Máy vặn vít dùng pin Makita BTD140RFE
Mã hàng : MKT-140-349
Giá : 11,828,000 VNĐ
36V Máy cưa xích dùng pin Makita BUC250RDE
Mã hàng : MKT-250-291
Giá : 13,046,000 VNĐ
36V Máy cắt cành dùng pin Makita BUH550RDEX
Mã hàng : MKT-550-292
Giá : 20,582,000 VNĐ
36V Máy cắt cành dùng pin Makita BUH650RDEX
Mã hàng : MKT-650-293
Giá : 20,857,000 VNĐ
7.2V Máy khoan/vặn vít dùng pin Makita DF010DSE
Mã hàng : MKT-010-294
Giá : 2,710,000 VNĐ
10.8V Máy khoan dùng pin Makita DF330DWE
Mã hàng : MKT-330-295
Giá : 2,878,000 VNĐ
4" Máy mài góc Makita 9556HP
Mã hàng : MKT-556-297
Giá : 1,176,000 VNĐ
190W Máy chà nhám rung Makita BO3711
Mã hàng : MKT-711-300
Giá : 1,439,000 VNĐ
200W Máy chà nhám rung Makita BO4555
Mã hàng : MKT-555-301
Giá : 1,475,000 VNĐ
200W Máy chà nhám rung Makita BO4566
Mã hàng : MKT-466-302
Giá : 1,583,000 VNĐ
570W Máy vặn vít Makita FS2500
Mã hàng : MKT-500-302
Giá : 2,602,000 VNĐ
570W Máy vặn vít Makita FS4000
Mã hàng : MKT-000-303
Giá : 2,087,000 VNĐ
570W Máy vặn vít Makita FS6300
Mã hàng : MKT-300-304
Giá : 2,351,000 VNĐ
230W Máy vặn vít Makita TD0100
Mã hàng : MKT-100-305
Giá : 1,463,000 VNĐ
4" Máy mài góc Makita GA4031
Mã hàng : MKT-031-307
Giá : 862,000 VNĐ
9" Máy mài góc Makita GA9050
Mã hàng : MKT-050-308
Giá : 2,255,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :118 - Tổng truy cập : 185,942,843
Facebook
Liên hệ