XUẤT XỨ » Trung Quốc
3%
40mm Dao cắt ống PVC cán bọc cao su Asaki AK-162
Mã hàng : ASA-162-029
Giá : 102,820 VNĐ
10" Kéo cắt tôn trái AK-167
Mã hàng : ASA-167-030
Giá : 106,000 VNĐ
10" Kéo cắt tôn phải AK-168
Mã hàng : ASA-168-031
Giá : 106,000 VNĐ
1.5-10mm Bộ lục giác đầu bi 9 cây dài Asaki AK-193
Mã hàng : ASA-193-032
Giá : 129,000 VNĐ
1.5-10mm Bộ lục giác đầu bi 9 cây chuẩn Asaki AK-194
Mã hàng : ASA-194-033
Giá : 145,000 VNĐ
T10-T50 Bộ lục giác sao 9 cây dài Asaki AK-196
Mã hàng : ASA-196-034
Giá : 137,000 VNĐ
T10-T50 Bộ lục giác sao 9 cây chuẩn Asaki AK-197
Mã hàng : ASA-197-035
Giá : 152,000 VNĐ
4" Máy mài góc Skil 9850
Mã hàng : SKI-850-024
Giá : 791,000 VNĐ
5" Máy mài góc Skil 9855
Mã hàng : SKI-855-025
Giá : 853,000 VNĐ
800mm Thước thủy Asaki AK-252
Mã hàng : ASA-252-037
Giá : 176,000 VNĐ
40" Thước thủy Asaki AK-253
Mã hàng : ASA-253-038
Giá : 207,000 VNĐ
48" Thước thủy Asaki AK-254
Mã hàng : ASA-254-039
Giá : 246,000 VNĐ
6" Kìm điện Asaki AK-305
Mã hàng : ASA-305-040
Giá : 68,000 VNĐ
4%
8" Kìm điện Asaki AK-306
Mã hàng : ASA-306-041
Giá : 81,600 VNĐ
6" Kìm nhọn Asaki AK-307
Mã hàng : ASA-307-042
Giá : 63,000 VNĐ
5" Kìm nhọn Asaki AK-313
Mã hàng : ASA-313-043
Giá : 39,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :163 - Tổng truy cập : 183,819,501
Facebook
Liên hệ