XUẤT XỨ » Trung Quốc
8" Kìm càng cua Asaki AK-318
Mã hàng : ASA-318-047
Giá : 88,000 VNĐ
10" Kìm mỏ quạ Asaki AK-321
Mã hàng : ASA-321-048
Giá : 120,000 VNĐ
7" Kìm mở phe trong mũi thẳng Asaki AK-322
Mã hàng : ASA-322-049
Giá : 95,000 VNĐ
7" Kìm mở phe trong mũi cong Asaki AK-323
Mã hàng : ASA-323-050
Giá : 95,000 VNĐ
7" Kìm mở phe ngoài mũi thẳng Asaki AK-324
Mã hàng : ASA-324-051
Giá : 95,000 VNĐ
7" Kìm mở phe ngoài mũi cong Asaki AK-325
Mã hàng : ASA-325-052
Giá : 95,000 VNĐ
11" Kìm chết Asaki AK-327
Mã hàng : ASA-327-053
Giá : 143,000 VNĐ
9.5" Kìm bấm Rivel Asaki AK-329
Mã hàng : ASA-329-054
Giá : 74,000 VNĐ
8.5" Kéo cắt cành Asaki AK-334
Mã hàng : ASA-334-055
10" Kéo cắt tôn thẳng AK-335
Mã hàng : ASA-355-056
Giá : 106,000 VNĐ
8" Kìm tuốt dây Asaki AK-338
Mã hàng : ASA-338-057
Giá : 189,000 VNĐ
8" Kìm tuốt dây Asaki AK-339
Mã hàng : ASA-339-058
Giá : 227,000 VNĐ
6" Dao cắt cáp Asaki AK-347
Mã hàng : ASA-347-059
Giá : 113,000 VNĐ
5" Dao cắt cáp Asaki AK-348
Mã hàng : ASA-348-060
Giá : 63,000 VNĐ
8" Giũa tam giác Asaki AK-356
Mã hàng : ASA-356-061
Giá : 52,000 VNĐ
8" Giũa tròn Asaki AK-358
Mã hàng : ASA-358-062
Giá : 37,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :135 - Tổng truy cập : 182,613,245
Facebook
Liên hệ