XUẤT XỨ » Trung Quốc
16" Thước thủy Asaki AK-108
Mã hàng : ASA-108-018
Giá : 71,000 VNĐ
500mm Thước thủy Asaki AK-110
Mã hàng : ASA-110-019
Giá : 76,000 VNĐ
16mm Vòng miệng Endura E2216
Mã hàng : END-221-458
Giá : 47,000 VNĐ
600mm Thước thủy Asaki AK-111
Mã hàng : ASA-111-020
Giá : 82,000 VNĐ
15mm Vòng miệng Endura E2215
Mã hàng : END-221-457
Giá : 40,000 VNĐ
800mm Thước thủy Asaki AK-112
Mã hàng : ASA-112-021
Giá : 83,000 VNĐ
55mm Cờ lê đóng Endura E2909
Mã hàng : END-290-461
Giá : 758,000 VNĐ
40" Thước thủy Asaki AK-113
Mã hàng : ASA-113-022
Giá : 95,000 VNĐ
250g Bình châm nhớt bằng sắt Asaki AK-117
Mã hàng : ASA-117-023
Giá : 37,000 VNĐ
100x14 Dưỡng đo độ dày Asaki AK-136
Mã hàng : ASA-136-024
Giá : 37,000 VNĐ
100x17 Dưỡng đo độ dày Asaki AK-137
Mã hàng : ASA-137-025
Giá : 46,000 VNĐ
200x17 Dưỡng đo độ dày Asaki AK-141
Mã hàng : ASA-141-027
Giá : 108,000 VNĐ
300x17 Dưỡng đo độ dày Asaki AK-142
Mã hàng : ASA-142-028
Giá : 162,000 VNĐ
3%
40mm Dao cắt ống PVC cán bọc cao su Asaki AK-162
Mã hàng : ASA-162-029
Giá : 102,820 VNĐ
10" Kéo cắt tôn trái AK-167
Mã hàng : ASA-167-030
Giá : 106,000 VNĐ
10" Kéo cắt tôn phải AK-168
Mã hàng : ASA-168-031
Giá : 106,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :116 - Tổng truy cập : 182,700,653
Facebook
Liên hệ