XUẤT XỨ » Trung Quốc
16x310mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311604
Mã hàng : TOT-311-966
Giá : 45,000 VNĐ
18x210mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311802
Mã hàng : TOT-311-968
Giá : 52,000 VNĐ
18x310mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311803
Mã hàng : TOT-311-969
Giá : 62,000 VNĐ
20x210mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC312002
Mã hàng : TOT-312-970
Giá : 65,000 VNĐ
20x310mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC312003
Mã hàng : TOT-312-971
Giá : 81,000 VNĐ
22x260mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC312203
Mã hàng : TOT-312-972
Giá : 78,000 VNĐ
22x310mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC312204
Mã hàng : TOT-312-973
Giá : 81,000 VNĐ
24x260mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC312403
Mã hàng : TOT-312-975
Giá : 90,000 VNĐ
24x310mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC312404
Mã hàng : TOT-312-976
Giá : 91,000 VNĐ
26x260mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC312603
Mã hàng : TOT-312-977
Giá : 106,000 VNĐ
Bộ lưỡi cưa gỗ 5 cây Bosch S1111K
Mã hàng : BOS-111-198
Giá : 253,000 VNĐ
Bộ lưỡi cưa sắt 5 cây Bosch S922BF
Mã hàng : BOS-922-199
Giá : 169,000 VNĐ
Bộ lưỡi cưa sắt 5 cây Bosch S1122BF
Mã hàng : BOS-122-201
Giá : 194,000 VNĐ
Bộ lưỡi cưa sắt 5 cây Bosch T118A
Mã hàng : BOS-118-314
Giá : 68,000 VNĐ
32” Thước thủy Stanley 43-104
Mã hàng : STL-431-633
Giá : 228,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :130 - Tổng truy cập : 193,777,337
Facebook
Liên hệ