x

HGLock

XUẤT XỨ » Trung Quốc
180 x 6 x 22.2mm Đá mài cho inox Makita A-80880
Mã hàng : MKT-808-843
Giá : 50,000 VNĐ
125 x 6 x 22.2mm Đá mài cho inox Makita A-80656
Mã hàng : MKT-806-844
Giá : 38,000 VNĐ
180 x 3 x 22.2mm Đá mài cho kim loại Makita A-83618
Mã hàng : MKT-836-846
Giá : 28,000 VNĐ
150 x 3 x 22.2mm Đá mài cho kim loại Makita D-29418
Mã hàng : MKT-294-847
Giá : 22,000 VNĐ
125 x 2.5 x 22.2mm Đá mài cho kim loại Makita A-85313
Mã hàng : MKT-853-848
Giá : 23,000 VNĐ
100 x 2.5 x 16mm Đá mài cho kim loại Makita D-18655
Mã hàng : MKT-186-849
Giá : 13,000 VNĐ
16x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-111
Giá : 377,000 VNĐ
17x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-112
Giá : 386,000 VNĐ
18x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-113
Giá : 396,000 VNĐ
19x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-114
Giá : 396,000 VNĐ
20x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-115
Giá : 405,000 VNĐ
21x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-116
Giá : 415,000 VNĐ
22x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-117
Giá : 415,000 VNĐ
23x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-118
Giá : 457,000 VNĐ
24x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-119
Giá : 466,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :134 - Tổng truy cập : 179,135,213
Facebook
Liên hệ