XUẤT XỨ » Trung Quốc
16mm Mũi khoan sắt M2 Total TAC111601
Mã hàng : TOT-111-960
Giá : 212,000 VNĐ
6.0mm Mũi khoan sắt M2 Total TAC110601
Mã hàng : TOT-110-991
Giá : 23,000 VNĐ
6.5mm Mũi khoan sắt M2 Total TAC110651
Mã hàng : TOT-110-993
Giá : 27,000 VNĐ
7.0mm Mũi khoan sắt M2 Total TAC110701
Mã hàng : TAL-110-003
Giá : 33,000 VNĐ
9.0mm Mũi khoan sắt M2 Total TAC110901
Mã hàng : TAL-110-019
Giá : 52,000 VNĐ
7.5mm Mũi khoan sắt M2 Total TAC110751
Mã hàng : TAL-110-005
Giá : 36,000 VNĐ
9.5mm Mũi khoan sắt M2 Total TAC110951
Mã hàng : TAL-110-021
Giá : 57,000 VNĐ
8.0mm Mũi khoan sắt M2 Total TAC110801
Mã hàng : TAL-110-007
Giá : 42,000 VNĐ
8.5mm Mũi khoan sắt M2 Total TAC110851
Mã hàng : TAL-110-009
Giá : 44,000 VNĐ
10x160mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311002
Mã hàng : TOT-311-929
Giá : 20,000 VNĐ
10x310mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311005
Mã hàng : TOT-311-933
Giá : 33,000 VNĐ
12x210mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311201
Mã hàng : TOT-311-946
Giá : 27,000 VNĐ
12x260mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311203
Mã hàng : TOT-311-947
Giá : 32,000 VNĐ
12x310mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311204
Mã hàng : TOT-311-948
Giá : 34,000 VNĐ
14x210mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311401
Mã hàng : TOT-311-956
Giá : 26,000 VNĐ
14x260mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311403
Mã hàng : TOT-311-957
Giá : 35,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :166 - Tổng truy cập : 193,819,506
Facebook
Liên hệ