XUẤT XỨ » Trung Quốc
66x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-242
Giá : 906,000 VNĐ
71x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-243
Giá : 971,000 VNĐ
76x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-244
Giá : 1,036,000 VNĐ
83x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-245
Giá : 1,100,000 VNĐ
89x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-246
Giá : 1,165,000 VNĐ
6" Dao cắt cáp Asaki AK-347
Mã hàng : ASA-347-059
Giá : 115,000 VNĐ
5" Dao cắt cáp Asaki AK-348
Mã hàng : ASA-348-060
Giá : 60,000 VNĐ
Dao cắt cáp quang Wynn
Mã hàng : WYN-024-020
Giá : 226,000 VNĐ
5" Máy mài góc Maktec MT969
Mã hàng : MKT-969-860
4" Máy mài góc Maktec MT967
Mã hàng : MKT-967-859
4" Máy mài góc Maktec MT964
Mã hàng : MKT-964-858
5" Máy mài góc Maktec MT966
Mã hàng : MKT-966-857
82mm Máy bào gỗ Maktec MT192
Mã hàng : MKT-192-838
Nhãn hiệu
Đang online :84 - Tổng truy cập : 177,132,932
Facebook
Liên hệ