XUẤT XỨ » Trung Quốc
180x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-226
Giá : 2,330,000 VNĐ
200x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-227
Giá : 2,589,000 VNĐ
220x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-228
Giá : 3,236,000 VNĐ
245x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-229
Giá : 3,883,000 VNĐ
300x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-230
Giá : 5,177,000 VNĐ
27x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-231
Giá : 440,000 VNĐ
30x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-232
Giá : 544,000 VNĐ
32x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-233
Giá : 544,000 VNĐ
36x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-234
Giá : 583,000 VNĐ
38x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-235
Giá : 635,000 VNĐ
40x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-236
Giá : 648,000 VNĐ
44x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-237
Giá : 712,000 VNĐ
46x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-238
Giá : 738,000 VNĐ
51x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-239
Giá : 777,000 VNĐ
56x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-240
Giá : 816,000 VNĐ
63x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-241
Giá : 842,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :66 - Tổng truy cập : 177,226,880
Facebook
Liên hệ