XUẤT XỨ » Trung Quốc
20x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-115
Giá : 368,000 VNĐ
21x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-116
Giá : 377,000 VNĐ
22x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-117
Giá : 377,000 VNĐ
23x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-118
Giá : 415,000 VNĐ
24x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-119
Giá : 424,000 VNĐ
25x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-120
Giá : 445,000 VNĐ
26x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-121
Giá : 445,000 VNĐ
27x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-122
Giá : 531,000 VNĐ
28x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-123
Giá : 540,000 VNĐ
29x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-124
Giá : 557,000 VNĐ
30x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-125
Giá : 565,000 VNĐ
31x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-126
Giá : 595,000 VNĐ
32x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-127
Giá : 595,000 VNĐ
34x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-128
Giá : 638,000 VNĐ
35x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-129
Giá : 672,000 VNĐ
12x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-130
Giá : 492,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :157 - Tổng truy cập : 187,095,123
Facebook
Liên hệ