XUẤT XỨ » Trung Quốc
24x540mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34023
Mã hàng : MKT-340-882
Giá : 281,000 VNĐ
25x340mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34039
Mã hàng : MKT-340-883
Giá : 211,000 VNĐ
25x540mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34045
Mã hàng : MKT-340-884
Giá : 281,000 VNĐ
28x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34051
Mã hàng : MKT-340-885
Giá : 247,000 VNĐ
28x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34693
Mã hàng : MKT-346-886
Giá : 378,000 VNĐ
30x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34073
Mã hàng : MKT-340-887
Giá : 290,000 VNĐ
30x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34089
Mã hàng : MKT-340-888
Giá : 466,000 VNĐ
32x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34095
Mã hàng : MKT-340-889
Giá : 404,000 VNĐ
32x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34104
Mã hàng : MKT-341-890
Giá : 517,000 VNĐ
35x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34110
Mã hàng : MKT-341-891
Giá : 489,000 VNĐ
35x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34126
Mã hàng : MKT-341-892
Giá : 569,000 VNĐ
38x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34132
Mã hàng : MKT-341-893
Giá : 600,000 VNĐ
38x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34148
Mã hàng : MKT-341-894
Giá : 723,000 VNĐ
40x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34154
Mã hàng : MKT-341-895
Giá : 670,000 VNĐ
40x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34160
Mã hàng : MKT-341-896
Giá : 863,000 VNĐ
16x280mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20127
Mã hàng : MKT-201-897
Giá : 94,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :113 - Tổng truy cập : 181,709,190
Facebook
Liên hệ