XUẤT XỨ » Trung Quốc
19x460mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16293
Mã hàng : MKT-162-943
Giá : 112,000 VNĐ
22x460mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-15241
Mã hàng : MKT-152-944
Giá : 119,000 VNĐ
24x260mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-25644
Mã hàng : MKT-256-945
Giá : 105,000 VNĐ
25x310mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-08517
Mã hàng : MKT-085-946
Giá : 121,000 VNĐ
25x460mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-15257
Mã hàng : MKT-152-947
Giá : 144,000 VNĐ
30x460mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-17572
Mã hàng : MKT-175-948
Giá : 245,000 VNĐ
Chổi than Makita (CB-51A) B-80232
Mã hàng : MKT-802-949
Giá : 25,000 VNĐ
Chổi than Makita (CB-55A) B-80248
Mã hàng : MKT-802-950
Giá : 34,000 VNĐ
Chổi than Makita (CB-64A) B-80254
Mã hàng : MKT-802-951
Giá : 25,000 VNĐ
Chổi than Makita (CB-65A) B-80260
Mã hàng : MKT-802-952
Giá : 35,000 VNĐ
Chổi than Makita (CB-70A) B-80276
Mã hàng : MKT-802-953
Giá : 31,000 VNĐ
Chổi than Makita (CB-85A) B-80282
Mã hàng : MKT-802-954
Giá : 38,000 VNĐ
Bộ Chổi than Makita (CB-100A) B-80298
Mã hàng : MKT-802-955
Giá : 28,000 VNĐ
Chổi than Makita (CB-105A) B-80307
Mã hàng : MKT-803-956
Giá : 82,000 VNĐ
Chổi than Makita (CB-106) 181410-1
Mã hàng : MKT-181-957
Giá : 55,000 VNĐ
Chổi than Makita (CB-132) 191972-1
Mã hàng : MKT-191-958
Giá : 73,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :149 - Tổng truy cập : 180,308,237
Facebook
Liên hệ