XUẤT XỨ » Trung Quốc
25mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC162501
Mã hàng : TOT-162-783
Giá : 28,000 VNĐ
32mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC163201
Mã hàng : TOT-163-797
Giá : 38,000 VNĐ
6mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC160601
Mã hàng : TOT-160-842
Giá : 20,000 VNĐ
8mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC160801
Mã hàng : TOT-160-862
Giá : 20,000 VNĐ
10mm Đầu khoan (có răng cưa) Total TAC451001
Mã hàng : TOT-451-733
Giá : 65,000 VNĐ
10mm Đầu khoan (không răng cưa) Total TAC451002W
Mã hàng : TOT-451-734
Giá : 65,000 VNĐ
13mm Đầu khoan (có răng cưa) Total TAC451301
Mã hàng : TOT-451-748
Giá : 72,000 VNĐ
13mm Đầu khoan (không răng cưa) Total TAC451302W
Mã hàng : TOT-451-749
Giá : 66,000 VNĐ
16mm Đầu khoan (có răng cưa) Total TAC451601
Mã hàng : TOT-451-761
Giá : 130,000 VNĐ
16mm Đầu khoan (không răng cưa) Total TAC451602W
Mã hàng : TOT-451-762
Giá : 120,000 VNĐ
20mm Đầu khoan (không răng cưa) Total TAC452002W
Mã hàng : TOT-452-775
Giá : 265,000 VNĐ
6.5mm Đầu khoan (có răng cưa) Total TAC450601
Mã hàng : TOT-450-831
Giá : 57,000 VNĐ
6.5mm Đầu khoan (không răng cưa) Total TAC450602W
Mã hàng : TOT-450-832
Giá : 51,000 VNĐ
1000g Búa rìu Total THT7810006
Mã hàng : TOT-781-721
Giá : 162,000 VNĐ
1250g Búa rìu Total THT7812506
Mã hàng : TOT-781-739
Giá : 257,000 VNĐ
800g Búa rìu Total THT788006
Mã hàng : TOT-788-858
Giá : 139,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :156 - Tổng truy cập : 193,740,102
Facebook
Liên hệ