XUẤT XỨ » Trung Quốc
12x460mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16271
Mã hàng : MKT-162-925
Giá : 69,000 VNĐ
14x210mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-21331
Mã hàng : MKT-213-927
Giá : 38,000 VNĐ
14x350mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16134
Mã hàng : MKT-161-928
Giá : 47,000 VNĐ
14x460mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-17544
Mã hàng : MKT-175-929
Giá : 73,000 VNĐ
15x160mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-00284
Mã hàng : MKT-002-932
Giá : 37,000 VNĐ
15x260mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-25638
Mã hàng : MKT-256-933
Giá : 47,000 VNĐ
15x350mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16140
Mã hàng : MKT-161-934
Giá : 61,000 VNĐ
15x460mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-17550
Mã hàng : MKT-175-935
Giá : 93,000 VNĐ
16x260mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16156
Mã hàng : MKT-161-936
Giá : 49,000 VNĐ
16x350mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16162
Mã hàng : MKT-161-937
Giá : 61,000 VNĐ
17x160mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16178
Mã hàng : MKT-161-938
Giá : 47,000 VNĐ
17x260mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16184
Mã hàng : MKT-161-939
Giá : 59,000 VNĐ
17x350mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16190
Mã hàng : MKT-161-940
Giá : 75,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :115 - Tổng truy cập : 180,186,203
Facebook
Liên hệ