XUẤT XỨ » Trung Quốc
12x260mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311203
Mã hàng : TOT-311-947
Giá : 32,000 VNĐ
12x310mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311204
Mã hàng : TOT-311-948
Giá : 34,000 VNĐ
14x210mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311401
Mã hàng : TOT-311-956
Giá : 26,000 VNĐ
14x260mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311403
Mã hàng : TOT-311-957
Giá : 35,000 VNĐ
14x310mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311404
Mã hàng : TOT-311-958
Giá : 41,000 VNĐ
16x160mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311601
Mã hàng : TOT-311-962
Giá : 32,000 VNĐ
16x260mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311603
Mã hàng : TOT-311-965
Giá : 42,000 VNĐ
16x310mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311604
Mã hàng : TOT-311-966
Giá : 45,000 VNĐ
18x210mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311802
Mã hàng : TOT-311-968
Giá : 52,000 VNĐ
18x310mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311803
Mã hàng : TOT-311-969
Giá : 62,000 VNĐ
20x210mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC312002
Mã hàng : TOT-312-970
Giá : 65,000 VNĐ
20x310mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC312003
Mã hàng : TOT-312-971
Giá : 81,000 VNĐ
22x260mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC312203
Mã hàng : TOT-312-972
Giá : 78,000 VNĐ
22x310mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC312204
Mã hàng : TOT-312-973
Giá : 81,000 VNĐ
24x260mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC312403
Mã hàng : TOT-312-975
Giá : 90,000 VNĐ
24x310mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC312404
Mã hàng : TOT-312-976
Giá : 91,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :156 - Tổng truy cập : 192,909,470
Facebook
Liên hệ