XUẤT XỨ » Trung Quốc
33mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-333
Mã hàng : STL-893-745
Giá : 173,000 VNĐ
34mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-334
Mã hàng : STL-893-746
Giá : 180,000 VNĐ
36mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-336
Mã hàng : STL-893-747
Giá : 193,000 VNĐ
38mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-338
Mã hàng : STL-893-748
Giá : 201,000 VNĐ
41mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-341
Mã hàng : STL-893-749
Giá : 216,000 VNĐ
46mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-346
Mã hàng : STL-893-750
Giá : 278,000 VNĐ
50mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-350
Mã hàng : STL-893-751
Giá : 294,000 VNĐ
1/2" Cần nối Stanley 86-407
Mã hàng : STL-864-752
Giá : 63,000 VNĐ
1/2" Cần nối Stanley 86-408
Mã hàng : STL-864-753
Giá : 88,000 VNĐ
3/4" Cần nối Stanley 89-306
Mã hàng : STL-893-754
Giá : 189,000 VNĐ
3/4" Cần nối Stanley 89-307
Mã hàng : STL-893-755
Giá : 284,000 VNĐ
1/2" Khớp nối vạn năng Stanley 86-411
Mã hàng : STL-864-756
Giá : 105,000 VNĐ
3/4" Khớp nối vạn năng Stanley 93-091
Mã hàng : STL-930-757
Giá : 462,000 VNĐ
1/2" Cần kéo Stanley 86-440
Mã hàng : STL-864-758
Giá : 133,000 VNĐ
3/4" Cần kéo Stanley 89-303
Mã hàng : STL-893-759
Giá : 479,000 VNĐ
1/2" Cần tự động Stanley 89-819
Mã hàng : STL-898-760
Giá : 312,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :98 - Tổng truy cập : 176,979,693
Facebook
Liên hệ