XUẤT XỨ » Trung Quốc
22x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-224-038
Giá : 197,000 VNĐ
24x260mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-242-039
Giá : 136,000 VNĐ
24x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-244-040
Giá : 255,000 VNĐ
12x340mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-123-041
Giá : 130,000 VNĐ
14x340mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-143-042
Giá : 142,000 VNĐ
16x340mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-163-043
Giá : 153,000 VNĐ
16x540mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-164-044
Giá : 218,000 VNĐ
18x340mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-183-045
Giá : 165,000 VNĐ
18x540mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-185-046
Giá : 242,000 VNĐ
20x320mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-203-047
Giá : 198,000 VNĐ
20x520mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-205-048
Giá : 236,000 VNĐ
22x320mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-223-049
Giá : 236,000 VNĐ
22x520mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-225-050
Giá : 306,000 VNĐ
24x320mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-223-051
Giá : 283,000 VNĐ
24x520mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-245-052
Giá : 377,000 VNĐ
25x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-253-053
Giá : 259,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :207 - Tổng truy cập : 186,190,481
Facebook
Liên hệ