XUẤT XỨ » Trung Quốc
42mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-086
Mã hàng : ASA-086-534
Giá : 94,000 VNĐ
36mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-084
Mã hàng : ASA-084-535
Giá : 225,000 VNĐ
63mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-087
Mã hàng : ASA-087-536
Giá : 284,000 VNĐ
30mm Dao cắt ống đồng Asaki AK-8606
Mã hàng : ASA-860-537
Giá : 106,000 VNĐ
7" Dao cắt kiếng Asaki AK-8736
Mã hàng : ASA-873-538
Giá : 54,000 VNĐ
7" Dao cắt kiếng Asaki AK-8737
Mã hàng : ASA-873-539
Giá : 90,000 VNĐ
Dao trổ Asaki AK-8742
Mã hàng : ASA-874-543
Giá : 53,000 VNĐ
Dao trổ Asaki AK-8743
Mã hàng : ASA-874-544
Giá : 55,000 VNĐ
8mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6046
Mã hàng : ASA-604-809
Giá : 24,000 VNĐ
9mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6047
Mã hàng : ASA-604-810
Giá : 24,000 VNĐ
10mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6048
Mã hàng : ASA-604-811
Giá : 24,000 VNĐ
11mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6049
Mã hàng : ASA-604-812
Giá : 24,000 VNĐ
12mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6050
Mã hàng : ASA-605-813
Giá : 24,000 VNĐ
13mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6051
Mã hàng : ASA-605-814
Giá : 24,000 VNĐ
14mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6052
Mã hàng : ASA-605-815
Giá : 24,000 VNĐ
15mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6053
Mã hàng : ASA-605-816
Giá : 24,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :136 - Tổng truy cập : 180,486,400
Facebook
Liên hệ