x

DCA

XUẤT XỨ » Trung Quốc
50m Thước cuộn thép có tay cầm Asaki AK-2516
Mã hàng : ASA-251-996
Giá : 226,000 VNĐ
200mm Thước ê ke Asaki AK-2641
Mã hàng : ASA-264-997
Giá : 47,000 VNĐ
250mm Thước ê ke Asaki AK-2642
Mã hàng : ASA-264-998
Giá : 53,000 VNĐ
300mm Thước ê ke Asaki AK-2643
Mã hàng : ASA-264-999
Giá : 56,000 VNĐ
500N.m Cần siết lực Asaki AK-6500
Mã hàng : ASK-650-040
Giá : 269,000 VNĐ
300N.m Cần siết lực Asaki AK-6499
Mã hàng : ASK-649-039
Giá : 158,000 VNĐ
1/2" Cần siết Asaki AK-7864
Mã hàng : ASK-786-038
Giá : 235,000 VNĐ
3/8" Cần siết Asaki AK-7863
Mã hàng : ASK-786-037
Giá : 198,000 VNĐ
Bộ vít đóng 13 mũi Asaki AK-7192
Mã hàng : ASK-719-035
Giá : 222,000 VNĐ
#2 Mũi vít hơi hai đầu Asaki AK-7177
Mã hàng : ASK-717-033
Giá : 14,000 VNĐ
#1 Mũi vít hơi hai đầu Asaki AK-7173
Mã hàng : ASK-717-031
Giá : 14,000 VNĐ
8.5" Kéo cắt cành Asaki AK-8651
Mã hàng : ASK-865-001
Giá : 102,000 VNĐ
8" Kéo cắt cành Asaki AK-8647
Mã hàng : ASK-864-002
Giá : 77,000 VNĐ
8" Kéo cắt cành Asaki AK-8648
Mã hàng : ASK-864-003
Giá : 75,000 VNĐ
8" Kéo cắt cành Asaki AK-8646
Mã hàng : ASK-864-004
Giá : 93,000 VNĐ
8" Kéo cắt cành Asaki AK-8642
Mã hàng : ASK-864-005
Giá : 117,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :153 - Tổng truy cập : 195,407,200
Facebook
Liên hệ