XUẤT XỨ » Trung Quốc
800mm Thước thủy Asaki AK-252
Mã hàng : ASA-252-037
Giá : 161,000 VNĐ
40" Thước thủy Asaki AK-253
Mã hàng : ASA-253-038
Giá : 189,000 VNĐ
48" Thước thủy Asaki AK-254
Mã hàng : ASA-254-039
Giá : 211,000 VNĐ
6" Kìm điện Asaki AK-305
Mã hàng : ASA-305-040
Giá : 57,000 VNĐ
4%
8" Kìm điện Asaki AK-306
Mã hàng : ASA-306-041
Giá : 70,080 VNĐ
6" Kìm nhọn Asaki AK-307
Mã hàng : ASA-307-042
Giá : 54,000 VNĐ
5" Kìm nhọn Asaki AK-313
Mã hàng : ASA-313-043
Giá : 32,000 VNĐ
5" Kìm cắt AK-316
Mã hàng : ASA-316-045
Giá : 57,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-317
Mã hàng : ASA-317-046
Giá : 63,000 VNĐ
8" Kìm càng cua Asaki AK-318
Mã hàng : ASA-318-047
Giá : 75,000 VNĐ
10" Kìm mỏ quạ Asaki AK-321
Mã hàng : ASA-321-048
Giá : 109,000 VNĐ
11" Kìm chết Asaki AK-327
Mã hàng : ASA-327-053
Giá : 129,000 VNĐ
9.5" Kìm bấm Rivel Asaki AK-329
Mã hàng : ASA-329-054
Giá : 63,000 VNĐ
10" Kéo cắt tôn thẳng AK-335
Mã hàng : ASA-355-056
Giá : 91,000 VNĐ
8" Kìm tuốt dây Asaki AK-338
Mã hàng : ASA-338-057
Giá : 172,000 VNĐ
8" Kìm tuốt dây Asaki AK-339
Mã hàng : ASA-339-058
Giá : 195,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :158 - Tổng truy cập : 189,404,036
Facebook
Liên hệ