x

HGLock

XUẤT XỨ » Trung Quốc
159x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-224
Giá : 1,243,000 VNĐ
168x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-225
Giá : 1,320,000 VNĐ
180x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-226
Giá : 1,398,000 VNĐ
200x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-227
Giá : 1,553,000 VNĐ
220x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-228
Giá : 1,942,000 VNĐ
245x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-229
Giá : 2,330,000 VNĐ
300x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-230
Giá : 3,106,000 VNĐ
27x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-231
Giá : 264,000 VNĐ
30x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-232
Giá : 327,000 VNĐ
32x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-233
Giá : 327,000 VNĐ
36x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-234
Giá : 350,000 VNĐ
38x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-235
Giá : 381,000 VNĐ
40x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-236
Giá : 389,000 VNĐ
44x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-237
Giá : 428,000 VNĐ
46x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-238
Giá : 443,000 VNĐ
51x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-239
Giá : 466,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :108 - Tổng truy cập : 179,059,072
Facebook
Liên hệ