x

HGLock

XUẤT XỨ » Trung Quốc
19x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-191
Giá : 218,000 VNĐ
20x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-192
Giá : 218,000 VNĐ
21x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-193
Giá : 218,000 VNĐ
22x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-194
Giá : 218,000 VNĐ
23x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-195
Giá : 218,000 VNĐ
24x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-196
Giá : 218,000 VNĐ
25x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-197
Giá : 218,000 VNĐ
27x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-198
Giá : 233,000 VNĐ
30x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-199
Giá : 264,000 VNĐ
32x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-200
Giá : 311,000 VNĐ
36x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-201
Giá : 327,000 VNĐ
38x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-202
Giá : 365,000 VNĐ
40x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-203
Giá : 389,000 VNĐ
44x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-204
Giá : 404,000 VNĐ
46x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-205
Giá : 412,000 VNĐ
51x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-206
Giá : 428,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :144 - Tổng truy cập : 179,246,661
Facebook
Liên hệ