x

HGLock

XUẤT XỨ » Trung Quốc
40x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-203
Giá : 389,000 VNĐ
44x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-204
Giá : 404,000 VNĐ
46x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-205
Giá : 412,000 VNĐ
51x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-206
Giá : 428,000 VNĐ
56x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-207
Giá : 459,000 VNĐ
63x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-208
Giá : 482,000 VNĐ
66x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-209
Giá : 505,000 VNĐ
71x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-210
Giá : 528,000 VNĐ
76x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-211
Giá : 560,000 VNĐ
83x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-212
Giá : 583,000 VNĐ
89x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-213
Giá : 614,000 VNĐ
96x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-214
Giá : 660,000 VNĐ
102x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-215
Giá : 676,000 VNĐ
108x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-216
Giá : 699,000 VNĐ
114x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-217
Giá : 723,000 VNĐ
116x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-218
Giá : 746,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :142 - Tổng truy cập : 178,979,029
Facebook
Liên hệ