XUẤT XỨ » Trung Quốc
8x300mm Vít đóng dẹp Asaki AK-6354
Mã hàng : ASA-635-653
Giá : 65,000 VNĐ
6x100mm Vít dẹp Asaki AK-6187
Mã hàng : ASA-618-661
Giá : 29,000 VNĐ
6x125mm Vít dẹp Asaki AK-6189
Mã hàng : ASA-618-663
Giá : 31,000 VNĐ
6x150mm Vít dẹp Asaki AK-6191
Mã hàng : ASA-619-665
Giá : 32,000 VNĐ
6x200mm Vít dẹp Asaki AK-6193
Mã hàng : ASA-619-666
Giá : 42,000 VNĐ
6mm Vòng miệng Asaki AK-7412
Mã hàng : ASA-741-704
Giá : 24,000 VNĐ
7mm Vòng miệng Asaki AK-7413
Mã hàng : ASA-741-705
Giá : 24,000 VNĐ
8mm Vòng miệng Asaki AK-7414
Mã hàng : ASA-741-706
Giá : 25,000 VNĐ
9mm Vòng miệng Asaki AK-7415
Mã hàng : ASA-741-707
Giá : 25,000 VNĐ
10mm Vòng miệng Asaki AK-7416
Mã hàng : ASA-741-708
Giá : 28,000 VNĐ
11mm Vòng miệng Asaki AK-7417
Mã hàng : ASA-741-709
Giá : 29,000 VNĐ
12mm Vòng miệng Asaki AK-7418
Mã hàng : ASA-741-710
Giá : 31,000 VNĐ
13mm Vòng miệng Asaki AK-7419
Mã hàng : ASA-741-711
Giá : 35,000 VNĐ
14mm Vòng miệng Asaki AK-7420
Mã hàng : ASA-742-712
Giá : 36,000 VNĐ
15mm Vòng miệng Asaki AK-7421
Mã hàng : ASA-742-713
Giá : 39,000 VNĐ
16mm Vòng miệng Asaki AK-7422
Mã hàng : ASA-742-714
Giá : 43,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :120 - Tổng truy cập : 180,493,019
Facebook
Liên hệ