XUẤT XỨ » Trung Quốc
110mm Máy cắt gạch Dewalt DW861
Mã hàng : DEW-861-056
Giá : 1,856,000 VNĐ
10mm Máy khoan sắt 550W Dewalt DWD014
Mã hàng : DEW-014-035
Giá : 948,000 VNĐ
13mm Máy khoan 650W Dewalt DWD024
Mã hàng : DEW-024-036
Giá : 1,121,000 VNĐ
9,6V Máy khoan vặn vít pin Black and Decker CD9602K
Mã hàng : BLK-960-043
Giá : 1,660,000 VNĐ
76mm Máy chà nhám băng 600W Black and Decker KA85
Mã hàng : BLK-085-057
Giá : 1,516,000 VNĐ
13mm Máy khoan 500W Black and Decker KR55RE
Mã hàng : BLK-055-049
Giá : 1,085,000 VNĐ
13mm Máy khoan 500W Black and Decker KR510KA
Mã hàng : BLK-510-050
Giá : 1,052,000 VNĐ
450W Máy cưa lọng Black and Decker KS600E
Mã hàng : BLK-600-055
Giá : 765,000 VNĐ
480W Máy cưa lọng Black and Decker KS700PE
Mã hàng : BLK-700-056
Giá : 821,000 VNĐ
12V Máy khoan vặn vít pin Black and Decker KTC12K2
Mã hàng : BLK-122-044
Giá : 2,523,000 VNĐ
9,6V Máy khoan vặn vít pin Black and Decker KTC96K2
Mã hàng : BLK-962-045
Giá : 2,159,000 VNĐ
10mm Máy khoan Black and Decker KTD10RE
Mã hàng : BLK-010-047
Giá : 986,000 VNĐ
13mm Máy khoan Black and Decker KTD13RE
Mã hàng : BLK-013-048
Giá : 1,295,000 VNĐ
4” Máy mài góc 600W Black and Decker KTG200
Mã hàng : BLK-200-051
Giá : 543,000 VNĐ
110MM Máy cắt gạch Black and Decker KTM110
Mã hàng : BLK-110-054
Giá : 1,550,000 VNĐ
355mm Máy cắt sắt 2300W Black and Decker KTM355
Mã hàng : BLK-355-053
Giá : 2,932,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :171 - Tổng truy cập : 181,495,066
Facebook
Liên hệ