XUẤT XỨ » Trung Quốc
50m Thước cuộn thép TOTAL TMT710506
Mã hàng : TOT-710-159
Giá : 259,000 VNĐ
50m Thước dây làm bằng sợi thủy tinh TOTAL TMTF12506
Mã hàng : TOT-125-160
Giá : 189,000 VNĐ
5m Thước cuộn thép TOTAL TMT126051
Mã hàng : TOT-126-164
Giá : 39,000 VNĐ
5m Thước cuộn thép TOTAL TMT126052
Mã hàng : TOT-126-166
Giá : 46,000 VNĐ
8m Thước cuộn thép TOTAL TMT126081
Mã hàng : TOT-126-195
Giá : 70,000 VNĐ
10mm Máy khoan cầm tay 500W TOTAL TD205106E
Mã hàng : TOT-205-015
Giá : 466,000 VNĐ
13mm Máy khoan động lực cầm tay 1010W TOTAL TG111136E
Mã hàng : TOT-111-040
Giá : 727,000 VNĐ
13mm Máy khoan động lực cầm tay 650W TOTAL TG106136E
Mã hàng : TOT-106-041
Giá : 476,000 VNĐ
13mm Máy khoan động lực cầm tay 750W TOTAL TG108136E
Mã hàng : TOT-108-042
Giá : 543,000 VNĐ
13mm Máy khoan động lực cầm tay 850W TOTAL TG109136E
Mã hàng : TOT-109-043
Giá : 630,000 VNĐ
26mm Máy khoan búa xoay 800W TOTAL TH308266
Mã hàng : TOT-308-094
Giá : 1,004,000 VNĐ
28mm Máy khoan búa xoay 1050W TOTAL TH110286
Mã hàng : TOT-110-097
Giá : 1,147,000 VNĐ
32mm Máy khoan búa xoay 1500W TOTAL TH115326
Mã hàng : TOT-115-112
Giá : 1,413,000 VNĐ
32mm Máy khoan bàn 1500W TOTAL TDP3211002
Mã hàng : TOT-321-111
Giá : 10,748,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :167 - Tổng truy cập : 196,734,496
Facebook
Liên hệ