XUẤT XỨ » Trung Quốc
36mm Máy khoan đục bê tông 1800W TOTAL TH118366
Mã hàng : TOT-118-711
Giá : 1,689,000 VNĐ
1300W Máy đục bê tông 17mm Total TH213006
Mã hàng : TOT-213-917
Giá : 2,050,000 VNĐ
1 tấn Bá lăng (pa lăng) xích Total THT1611
Mã hàng : TOT-161-712
Giá : 969,000 VNĐ
2 tấn Bá lăng (pa lăng) xích Total THT1621
Mã hàng : TOT-162-774
Giá : 1,374,000 VNĐ
3 tấn Bá lăng (pa lăng) xích Total THT1631
Mã hàng : TOT-163-788
Giá : 2,005,000 VNĐ
5 tấn Bá lăng (pa lăng) xích Total THT1651
Mã hàng : TOT-165-815
Giá : 2,725,000 VNĐ
6" (160mm) Kìm cắt cách điện Total THTIP261
Mã hàng : TOT-261-829
Giá : 98,000 VNĐ
7" (180mm) Kìm (kiềm) răng cách điện Total THTIP171
Mã hàng : TOT-171-850
Giá : 109,000 VNĐ
8" (200mm) Kìm răng cách điện Total THTIP181
Mã hàng : TOT-181-855
Giá : 120,000 VNĐ
8" (200mm) Kìm mỏ dài cách điện Total THTIP381
Mã hàng : TOT-381-854
Giá : 108,000 VNĐ
Bộ mũi khoan gỗ đầu dẹp 13 chi tiết Total TACSD70131
Mã hàng : TOT-701-876
Giá : 327,000 VNĐ
10mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC161001
Mã hàng : TOT-161-735
Giá : 20,000 VNĐ
12mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC161201
Mã hàng : TOT-161-744
Giá : 20,000 VNĐ
14mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC161401
Mã hàng : TOT-161-753
Giá : 21,000 VNĐ
16mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC161601
Mã hàng : TOT-161-764
Giá : 21,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :146 - Tổng truy cập : 191,118,039
Facebook
Liên hệ