XUẤT XỨ » Trung Quốc
5" Kìm cắt mini Asaki AK-8292
Mã hàng : ASA-829-462
Giá : 39,000 VNĐ
6" Kìm điện Asaki AK-8102
Mã hàng : ASA-810-463
Giá : 65,000 VNĐ
8" Kìm cắt Asaki AK-8104
Mã hàng : ASA-810-464
Giá : 82,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8362
Mã hàng : ASA-836-469
Giá : 56,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8152
Mã hàng : ASA-815-471
Giá : 67,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8154
Mã hàng : ASA-815-472
Giá : 67,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8156
Mã hàng : ASA-815-473
Giá : 55,000 VNĐ
8" Kìm càng cua Asaki AK-8305
Mã hàng : ASA-830-474
Giá : 86,000 VNĐ
9" Kìm càng cua Asaki AK-8307
Mã hàng : ASA-830-475
Giá : 86,000 VNĐ
24" Kìm cắt cáp Asaki AK-8192
Mã hàng : ASA-819-501
Giá : 443,000 VNĐ
36" Kìm cắt cáp Asaki AK-8193
Mã hàng : ASA-819-502
Giá : 724,000 VNĐ
14" Kìm cắt cáp Asaki AK-8210
Mã hàng : ASA-821-503
Giá : 224,000 VNĐ
18" Kìm cắt cáp Asaki AK-8211
Mã hàng : ASA-821-504
Giá : 283,000 VNĐ
24" Kìm cắt cáp Asaki AK-8212
Mã hàng : ASA-821-505
Giá : 356,000 VNĐ
28" Kìm cắt cáp Asaki AK-8213
Mã hàng : ASA-821-506
Giá : 451,000 VNĐ
32" Kìm cắt cáp Asaki AK-8214
Mã hàng : ASA-821-507
Giá : 540,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :120 - Tổng truy cập : 180,424,428
Facebook
Liên hệ