XUẤT XỨ » Trung Quốc
16x260mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16156
Mã hàng : MKT-161-936
Giá : 49,000 VNĐ
16x350mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16162
Mã hàng : MKT-161-937
Giá : 61,000 VNĐ
17x160mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16178
Mã hàng : MKT-161-938
Giá : 47,000 VNĐ
17x260mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16184
Mã hàng : MKT-161-939
Giá : 59,000 VNĐ
17x350mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16190
Mã hàng : MKT-161-940
Giá : 75,000 VNĐ
19x350mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16243
Mã hàng : MKT-162-942
Giá : 93,000 VNĐ
19x460mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16293
Mã hàng : MKT-162-943
Giá : 112,000 VNĐ
22x460mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-15241
Mã hàng : MKT-152-944
Giá : 119,000 VNĐ
24x260mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-25644
Mã hàng : MKT-256-945
Giá : 105,000 VNĐ
25x310mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-08517
Mã hàng : MKT-085-946
Giá : 121,000 VNĐ
25x460mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-15257
Mã hàng : MKT-152-947
Giá : 144,000 VNĐ
30x460mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-17572
Mã hàng : MKT-175-948
Giá : 245,000 VNĐ
Chổi than Makita (CB-51A) B-80232
Mã hàng : MKT-802-949
Giá : 25,000 VNĐ
Chổi than Makita (CB-55A) B-80248
Mã hàng : MKT-802-950
Giá : 34,000 VNĐ
Chổi than Makita (CB-64A) B-80254
Mã hàng : MKT-802-951
Giá : 25,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :118 - Tổng truy cập : 177,919,160
Facebook
Liên hệ