x

DCA

XUẤT XỨ » Trung Quốc
32x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-127
Giá : 595,000 VNĐ
34x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-128
Giá : 638,000 VNĐ
35x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-129
Giá : 672,000 VNĐ
12x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-130
Giá : 492,000 VNĐ
13x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-131
Giá : 492,000 VNĐ
14x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-132
Giá : 492,000 VNĐ
15x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-133
Giá : 492,000 VNĐ
16x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-134
Giá : 492,000 VNĐ
17x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-135
Giá : 501,000 VNĐ
18x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-136
Giá : 501,000 VNĐ
19x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-137
Giá : 501,000 VNĐ
20x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-138
Giá : 540,000 VNĐ
21x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-139
Giá : 552,000 VNĐ
22x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-140
Giá : 557,000 VNĐ
23x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-141
Giá : 621,000 VNĐ
24x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-142
Giá : 638,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :130 - Tổng truy cập : 195,143,256
Facebook
Liên hệ