XUẤT XỨ » Trung Quốc
11" Kìm chết Asaki AK-8269
Mã hàng : ASA-269-249
Giá : 130,000 VNĐ
10" Kìm chết Asaki AK-8271
Mã hàng : ASA-271-250
Giá : 169,000 VNĐ
10" Kìm chết Asaki AK-8273
Mã hàng : ASA-273-251
Giá : 144,000 VNĐ
18" Kìm chết dây xích Asaki AK-8274
Mã hàng : ASA-274-252
Giá : 226,000 VNĐ
Bộ vít 27 chi tiết Asaki AK-9071
Mã hàng : ASA-071-254
Giá : 83,000 VNĐ
8" Kìm bấm mạng Asaki AK-336
Mã hàng : ASA-336-270
Giá : 98,000 VNĐ
6mm2 Kìm bấm cosse tròn Asaki AK-342
Mã hàng : ASA-342-271
Giá : 236,000 VNĐ
8" Kìm bấm mạng Asaki AK-9003
Mã hàng : ASA-003-272
Giá : 115,000 VNĐ
14" Hộp đựng đồ nghề Asaki AK-9964
Mã hàng : ASA-964-285
Giá : 261,000 VNĐ
5m Thước cuộn Asaki AK-2615
Mã hàng : ASA-261-985
Giá : 49,000 VNĐ
3x75mm Vít dẹp Asaki AK-7113
Mã hàng : ASA-711-593
Giá : 14,000 VNĐ
22mm Lục giác bi Asaki AK-6413
Mã hàng : ASA-641-378
Giá : 373,000 VNĐ
Búng mực tự động Asaki AK-2563
Mã hàng : ASA-256-386
Giá : 129,000 VNĐ
30m Búng mực quay tay Asaki AK-2567
Mã hàng : ASA-256-387
Giá : 61,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :63 - Tổng truy cập : 175,964,873
Facebook
Liên hệ