XUẤT XỨ » Trung Quốc
14"/100T Lưỡi cắt gỗ + nhôm Asaki AK-8693
Mã hàng : ASA-869-570
Giá : 638,000 VNĐ
16"/40T Lưỡi cắt gỗ + nhôm Asaki AK-8695
Mã hàng : ASA-869-572
Giá : 616,000 VNĐ
16"/60T Lưỡi cắt gỗ + nhôm Asaki AK-8696
Mã hàng : ASA-869-573
Giá : 616,000 VNĐ
16"/80T Lưỡi cắt gỗ + nhôm Asaki AK-8697
Mã hàng : ASA-869-574
Giá : 658,000 VNĐ
16"/100T Lưỡi cắt gỗ + nhôm Asaki AK-8698
Mã hàng : ASA-869-575
Giá : 773,000 VNĐ
Ampe kìm Asaki AK-9186
Mã hàng : ASA-918-590
Giá : 350,000 VNĐ
3x75mm Vít bake Asaki AK-7112
Mã hàng : ASA-711-592
Giá : 14,000 VNĐ
3x100mm Vít bake Asaki AK-7114
Mã hàng : ASA-711-594
Giá : 16,000 VNĐ
3x150mm Vít bake Asaki AK-7118
Mã hàng : ASA-711-596
Giá : 17,000 VNĐ
5x75mm Vít bake Asaki AK-7122
Mã hàng : ASA-712-598
Giá : 22,000 VNĐ
5x100mm Vít bake Asaki AK-7124
Mã hàng : ASA-712-600
Giá : 24,000 VNĐ
5x125mm Vít bake Asaki AK-7126
Mã hàng : ASA-712-602
Giá : 24,000 VNĐ
5x150mm Vít bake Asaki AK-7128
Mã hàng : ASA-712-604
Giá : 25,000 VNĐ
5x200mm Vít bake Asaki AK-7130
Mã hàng : ASA-713-606
Giá : 27,000 VNĐ
5x250mm Vít bake Asaki AK-7132
Mã hàng : ASA-713-608
Giá : 29,000 VNĐ
5x300mm Vít bake Asaki AK-7134
Mã hàng : ASA-713-610
Giá : 31,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :66 - Tổng truy cập : 177,236,168
Facebook
Liên hệ