XUẤT XỨ » Trung Quốc
25 tấn Con đội răng Asaki AK-1708
Mã hàng : ASA-708-223
Giá : 1,986,000 VNĐ
32 tấn Con đội răng thấp Asaki AK-1710
Mã hàng : ASA-710-225
Giá : 2,762,000 VNĐ
50 tấn Con đội răng Asaki AK-1711
Mã hàng : ASA-711-226
Giá : 5,204,000 VNĐ
50 tấn Con đội răng thấp Asaki AK-1712
Mã hàng : ASA-712-227
Giá : 5,084,000 VNĐ
5 tấn Con đội Asaki AK-1723
Mã hàng : ASA-723-229
10 tấn Con đội Asaki AK-1724
Mã hàng : ASA-724-230
15 tấn Con đội Asaki AK-1725
Mã hàng : ASA-725-231
500A-600A Kìm kẹp mát Asaki AK-2021
Mã hàng : ASA-021-232
Giá : 135,000 VNĐ
600A-800A Kìm kẹp mát Asaki AK-2028
Mã hàng : ASA-028-233
Giá : 170,000 VNĐ
500A-600A Kìm kẹp mát Asaki AK-2042
Mã hàng : ASA-042-234
Giá : 79,000 VNĐ
6" Thước lăn đường Asaki AK-2576
Mã hàng : ASA-576-236
Giá : 985,000 VNĐ
Đầu đột thủy lực CH-70 Asaki AK-6442
Mã hàng : ASA-442-246
Giá : 9,850,000 VNĐ
7" Kìm chết mũi nhọn Asaki AK-8263
Mã hàng : ASA-263-247
Giá : 75,000 VNĐ
9" Kìm chết mũi nhọn Asaki AK-8264
Mã hàng : ASA-264-248
Giá : 93,000 VNĐ
11" Kìm chết Asaki AK-8269
Mã hàng : ASA-269-249
Giá : 130,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :69 - Tổng truy cập : 175,839,139
Facebook
Liên hệ