x

DCA

XUẤT XỨ » Trung Quốc
300x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-230
Giá : 2,956,000 VNĐ
27x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-231
Giá : 234,000 VNĐ
30x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-232
Giá : 256,000 VNĐ
32x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-233
Giá : 256,000 VNĐ
36x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-234
Giá : 278,000 VNĐ
38x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-235
Giá : 289,000 VNĐ
40x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-236
Giá : 312,000 VNĐ
44x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-237
Giá : 323,000 VNĐ
46x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-238
Giá : 334,000 VNĐ
51x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-239
Giá : 345,000 VNĐ
56x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-240
Giá : 356,000 VNĐ
63x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-241
Giá : 367,000 VNĐ
66x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-242
Giá : 423,000 VNĐ
71x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-243
Giá : 434,000 VNĐ
76x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-244
Giá : 500,000 VNĐ
83x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-245
Giá : 534,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :97 - Tổng truy cập : 195,301,391
Facebook
Liên hệ