XUẤT XỨ » Trung Quốc
13" Kìm mở phe thẳng Asaki AK-8345
Mã hàng : ASA-834-485
Giá : 169,000 VNĐ
7" Kìm mở phe cong Asaki AK-8349
Mã hàng : ASA-834-486
Giá : 54,000 VNĐ
9" Kìm mở phe cong Asaki AK-8351
Mã hàng : ASA-835-487
Giá : 96,000 VNĐ
13" Kìm mở phe cong Asaki AK-8352
Mã hàng : ASA-835-488
Giá : 169,000 VNĐ
7" Kìm chết Asaki AK-8254
Mã hàng : ASA-825-489
Giá : 73,000 VNĐ
10" Kìm chết Asaki AK-8258
Mã hàng : ASA-825-491
Giá : 87,000 VNĐ
11" Kìm chết chữ C Asaki AK-8266
Mã hàng : ASA-826-492
Giá : 124,000 VNĐ
7" Kìm chết Asaki AK-8260
Mã hàng : ASA-826-493
Giá : 121,000 VNĐ
10" Mỏ lết xích Asaki AK-221
Mã hàng : ASA-221-497
Giá : 1,753,000 VNĐ
12" Mỏ lết xích Asaki AK-222
Mã hàng : ASA-222-498
Giá : 1,974,000 VNĐ
1.5" Kìm mở ống Asaki AK-641
Mã hàng : ASA-641-500
Giá : 174,000 VNĐ
8" Kìm cộng lực mini Asaki AK-8190
Mã hàng : ASA-819-515
Giá : 92,000 VNĐ
4"/40T Lưỡi cắt gỗ + nhôm Asaki AK-8667
Mã hàng : ASA-866-549
Giá : 88,000 VNĐ
6"/40T Lưỡi cắt gỗ + nhôm Asaki AK-8668
Mã hàng : ASA-866-550
Giá : 138,000 VNĐ
6"/60T Lưỡi cắt gỗ + nhôm Asaki AK-8669
Mã hàng : ASA-866-551
Giá : 152,000 VNĐ
7"/40T Lưỡi cắt gỗ + nhôm Asaki AK-8670
Mã hàng : ASA-867-552
Giá : 179,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :59 - Tổng truy cập : 177,063,648
Facebook
Liên hệ