XUẤT XỨ » Trung Quốc
7" Kìm mở phe Asaki AK-8328
Mã hàng : ASA-832-477
Giá : 54,000 VNĐ
9" Kìm mở phe Asaki AK-8330
Mã hàng : ASA-833-478
Giá : 96,000 VNĐ
7" Kìm mở phe cong Asaki AK-8335
Mã hàng : ASA-833-480
Giá : 54,000 VNĐ
300mm2 Kìm bấm cos thủy lực Asaki AK-618 (AK-YQ300)
Mã hàng : ASA-618-203
Giá : 1,275,000 VNĐ
16mm Kìm cắt thủy lực Asaki AK-620
Mã hàng : ASA-620-204
Giá : 1,463,000 VNĐ
17" Kìm bấm rivel thủy lực Asaki AK-071
Mã hàng : ASA-071-206
Giá : 130,000 VNĐ
17" Kìm bấm rivel thủy lực Asaki AK-072
Mã hàng : ASA-072-207
Giá : 176,000 VNĐ
48" Thước thủy Asaki AK-114
Mã hàng : ASA-114-208
Giá : 108,000 VNĐ
60" Thước thủy Asaki AK-115
Mã hàng : ASA-115-209
8" Kìm điện Asaki AK-302
Mã hàng : ASA-302-210
Giá : 98,000 VNĐ
12mm Kìm cắt thủy lực Asaki AK-619
Mã hàng : ASA-619-212
Giá : 1,275,000 VNĐ
14” Mỏ lết răng Asaki AK-634
Mã hàng : ASA-634-214
Giá : 149,000 VNĐ
3.2 tấn Con đội răng Asaki AK-1700
Mã hàng : ASA-700-215
Giá : 880,000 VNĐ
5 tấn Con đội răng Asaki AK-1701
Mã hàng : ASA-701-216
Giá : 1,041,000 VNĐ
8 tấn Con đội răng Asaki AK-1702
Mã hàng : ASA-702-217
Giá : 1,138,000 VNĐ
10 tấn Con đội răng thấp Asaki AK-1704
Mã hàng : ASA-704-219
Giá : 1,201,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :57 - Tổng truy cập : 176,062,252
Facebook
Liên hệ