XUẤT XỨ » Trung Quốc
18V Máy thổi chạy pin Makita DUB182Z
Mã hàng : MKT-182-715
Giá : 1,154,000 VNĐ
18V Máy cắt cỏ chạy pin Makita DUR182L
Mã hàng : MKT-182-716
Giá : 3,853,000 VNĐ
18V Máy cắt cỏ chạy pin Makita DUR182LZ
Mã hàng : MKT-182-717
Giá : 6,534,000 VNĐ
18V Máy cắt cỏ chạy pin Makita DUR183LZ
Mã hàng : MKT-183-718
Giá : 4,480,000 VNĐ
14.4V Máy cưa lọng chạy pin Makita JV143DZ
Mã hàng : MKT-143-724
Giá : 1,380,000 VNĐ
18V Máy cưa lọng chạy pin Makita JV183DZ
Mã hàng : MKT-183-725
Giá : 1,403,000 VNĐ
30m Máy đo khoảng cách laser Makita LD030P
Mã hàng : MKT-030-732
Giá : 1,415,000 VNĐ
110x100mm Máy chà nhám rung 170W Makita BO4510H
Mã hàng : MKT-451-695
Giá : 1,034,000 VNĐ
4" Máy mài góc 1100W Makita GA4040
Mã hàng : MKT-404-719
Giá : 1,688,000 VNĐ
7" Máy mài góc 2200W Makita GA7020R01
Mã hàng : MKT-702-720
Giá : 2,627,000 VNĐ
7" Máy mài góc 2400W Makita GA7030R
Mã hàng : MKT-703-721
Giá : 2,853,000 VNĐ
9" Máy mài góc 2400W Makita GA9030R
Mã hàng : MKT-903-722
Giá : 2,970,000 VNĐ
1/4" Máy mài khuôn 750W Makita GD0801C
Mã hàng : MKT-080-723
Giá : 5,454,000 VNĐ
190mm Máy cưa đa góc Makita LS0714
Mã hàng : MKT-071-726
Giá : 8,991,000 VNĐ
216mm Máy cưa đa góc laser 1400W Makita LS0815FL
Mã hàng : MKT-081-727
Giá : 6,096,000 VNĐ
12" Máy cưa xích 1800W Makita UC3041A
Mã hàng : MKT-304-728
Giá : 2,556,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :176 - Tổng truy cập : 181,484,826
Facebook
Liên hệ