x

DCA

XUẤT XỨ » Trung Quốc
96x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-214
Giá : 645,000 VNĐ
102x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-215
Giá : 678,000 VNĐ
108x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-216
Giá : 700,000 VNĐ
114x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-217
Giá : 745,000 VNĐ
116x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-218
Giá : 778,000 VNĐ
120x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-219
Giá : 800,000 VNĐ
127x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-220
Giá : 845,000 VNĐ
132x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-221
Giá : 889,000 VNĐ
140x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-222
Giá : 978,000 VNĐ
150x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-223
Giá : 1,078,000 VNĐ
159x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-224
Giá : 1,123,000 VNĐ
168x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-225
Giá : 1,289,000 VNĐ
180x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-226
Giá : 1,445,000 VNĐ
200x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-227
Giá : 1,612,000 VNĐ
220x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-228
Giá : 1,945,000 VNĐ
245x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-229
Giá : 2,300,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :146 - Tổng truy cập : 195,285,643
Facebook
Liên hệ