XUẤT XỨ » Trung Quốc
12mm Kìm cắt thủy lực Asaki AK-619
Mã hàng : ASA-619-212
Giá : 1,275,000 VNĐ
14” Mỏ lết răng Asaki AK-634
Mã hàng : ASA-634-214
Giá : 149,000 VNĐ
3.2 tấn Con đội răng Asaki AK-1700
Mã hàng : ASA-700-215
Giá : 880,000 VNĐ
5 tấn Con đội răng Asaki AK-1701
Mã hàng : ASA-701-216
Giá : 1,041,000 VNĐ
8 tấn Con đội răng Asaki AK-1702
Mã hàng : ASA-702-217
Giá : 1,138,000 VNĐ
10 tấn Con đội răng thấp Asaki AK-1704
Mã hàng : ASA-704-219
Giá : 1,201,000 VNĐ
20 tấn Con đội răng thấp Asaki AK-1707
Mã hàng : ASA-707-222
Giá : 1,882,000 VNĐ
25 tấn Con đội răng Asaki AK-1708
Mã hàng : ASA-708-223
Giá : 1,986,000 VNĐ
32 tấn Con đội răng thấp Asaki AK-1710
Mã hàng : ASA-710-225
Giá : 2,762,000 VNĐ
50 tấn Con đội răng Asaki AK-1711
Mã hàng : ASA-711-226
Giá : 5,204,000 VNĐ
50 tấn Con đội răng thấp Asaki AK-1712
Mã hàng : ASA-712-227
Giá : 5,084,000 VNĐ
5 tấn Con đội Asaki AK-1723
Mã hàng : ASA-723-229
10 tấn Con đội Asaki AK-1724
Mã hàng : ASA-724-230
15 tấn Con đội Asaki AK-1725
Mã hàng : ASA-725-231
500A-600A Kìm kẹp mát Asaki AK-2021
Mã hàng : ASA-021-232
Giá : 135,000 VNĐ
600A-800A Kìm kẹp mát Asaki AK-2028
Mã hàng : ASA-028-233
Giá : 170,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :57 - Tổng truy cập : 175,789,733
Facebook
Liên hệ