XUẤT XỨ » Trung Quốc
7" Kìm cắt cách điện 1000V Endura E5383
Mã hàng : END-538-142
Giá : 196,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Endura E5121
Mã hàng : END-512-136
Giá : 52,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Endura E5123
Mã hàng : END-512-137
Giá : 66,000 VNĐ
8" Kìm nhọn cao cấp Endura E5133
Mã hàng : END-513-138
Giá : 98,000 VNĐ
6" Kìm cắt Endura E5222
Mã hàng : END-522-139
Giá : 61,000 VNĐ
7" Kìm cắt Endura E5223
Mã hàng : END-522-140
Giá : 69,000 VNĐ
7" Kìm cắt cao cấp Endura E5233
Mã hàng : END-523-141
Giá : 104,000 VNĐ
10" Kìm mỏ quạ Endura E5512
Mã hàng : END-551-145
Giá : 85,000 VNĐ
10" Kìm mỏ quạ cao cấp Endura E5496
Mã hàng : END-549-146
Giá : 140,000 VNĐ
8" Kìm kẹp hai lỗ Endura E5422
Mã hàng : END-542-147
Giá : 59,000 VNĐ
8" Kìm kẹp hai lỗ cao cấp Endura E5426
Mã hàng : END-542-148
Giá : 103,000 VNĐ
8" Bộ kìm mở phe 5 chi tiết Endura E5530
Mã hàng : END-553-149
Giá : 85,000 VNĐ
7" Kìm mở phe ngoài mũi cong Endura E5532
Mã hàng : END-553-150
Giá : 61,000 VNĐ
9" Kìm mở phe ngoài mũi cong Endura E5553
Mã hàng : END-555-151
Giá : 90,000 VNĐ
13" Kìm mở phe ngoài mũi cong Endura E5554
Mã hàng : END-555-152
Giá : 141,000 VNĐ
7" Kìm mở phe trong mũi cong Endura E5534
Mã hàng : END-553-153
Giá : 61,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :166 - Tổng truy cập : 184,770,136
Facebook
Liên hệ