XUẤT XỨ » Trung Quốc
18V Súng bắn keo Silicon dùng pin Makita DCG180ZB
Mã hàng : MKT-180-699
Giá : 4,243,000 VNĐ
18V Máy cắt sắt dùng pin Makita DCS550Z
Mã hàng : MKT-550-700
Giá : 2,970,000 VNĐ
18V Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita DDF459Z
Mã hàng : MKT-459-701
Giá : 1,724,000 VNĐ
18V Máy khoan động lực dùng pin 20mm Makita DHR241RFE
Mã hàng : MKT-241-702
Giá : 8,187,000 VNĐ
18V Máy cưa đĩa dùng pin 165mm Makita DHS680RMJ
Mã hàng : MKT-680-703
Giá : 8,613,000 VNĐ
18V Máy cưa đĩa dùng pin 165mm Makita DHS680Z
Mã hàng : MKT-680-704
Giá : 3,886,000 VNĐ
36V Máy cưa đĩa dùng pin 190mm Makita DHS710RM2J
Mã hàng : MKT-710-705
Giá : 8,674,000 VNĐ
18V Máy cưa kiếm Makita DJR181RFE
Mã hàng : MKT-181-706
Giá : 7,735,000 VNĐ
18V Máy vặn vít chạy pin Makita DTD147Z
Mã hàng : MKT-147-707
Giá : 3,328,000 VNĐ
14.4V Máy vặn ốc chạy pin Makita DTW250RME
Mã hàng : MKT-250-708
Giá : 8,008,000 VNĐ
18V Máy vặn ốc chạy pin 1/2" Makita DTW251RME
Mã hàng : MKT-251-709
Giá : 8,365,000 VNĐ
14.4V Máy vặn ốc chạy pin 1/2" Makita DTW280RME
Mã hàng : MKT-280-710
Giá : 9,660,000 VNĐ
14.4V Máy vặn ốc chạy pin 1/2" Makita DTW280Z
Mã hàng : MKT-280-711
Giá : 4,207,000 VNĐ
18V Máy vặn ốc chạy pin 1/2" Makita DTW281RME
Mã hàng : MKT-281-712
Giá : 10,040,000 VNĐ
18V Máy vặn ốc chạy pin 1/2" Makita DTW281Z
Mã hàng : MKT-281-713
Giá : 4,397,000 VNĐ
18V Máy vặn ốc chạy pin 1/2" Makita DTW450RFE
Mã hàng : MKT-450-714
Giá : 8,971,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :118 - Tổng truy cập : 181,689,826
Facebook
Liên hệ