XUẤT XỨ » Trung Quốc
3x150mm Vít dẹp Endura E6136
Mã hàng : END-613-086
Giá : 26,000 VNĐ
5x200mm Vít dẹp Endura E6137
Mã hàng : END-613-087
Giá : 28,000 VNĐ
6x38mm Vít dẹp Endura E6138
Mã hàng : END-613-088
Giá : 22,000 VNĐ
6x100mm Vít dẹp Endura E6139
Mã hàng : END-613-089
Giá : 27,000 VNĐ
6x150mm Vít dẹp Endura E6140
Mã hàng : END-614-090
Giá : 30,000 VNĐ
6x200mm Vít dẹp Endura E6141
Mã hàng : END-614-091
Giá : 36,000 VNĐ
3.2x75mm Vít dẹp cách điện 1000V Endura E6481
Mã hàng : END-648-118
Giá : 29,000 VNĐ
4x100mm Vít dẹp cách điện 1000V Endura E6482
Mã hàng : END-648-119
Giá : 27,000 VNĐ
5x125mm Vít dẹp cách điện 1000V Endura E6483
Mã hàng : END-648-120
Giá : 32,000 VNĐ
6.5x150mm Vít dẹp cách điện 1000V Endura E6484
Mã hàng : END-648-121
Giá : 40,000 VNĐ
7" Kìm điện Endura E5322
Mã hàng : END-532-132
Giá : 72,000 VNĐ
6" Kìm điện cao cấp Endura E5331
Mã hàng : END-533-133
Giá : 92,000 VNĐ
8" Kìm điện cao cấp Endura E5333
Mã hàng : END-533-134
Giá : 117,000 VNĐ
7" Kìm điện cao cấp Endura E5352
Mã hàng : END-535-135
Giá : 90,000 VNĐ
7" Kìm nhọn cách điện 1000V Endura E5372
Mã hàng : END-537-143
Giá : 187,000 VNĐ
7" Kìm điện cách điện 1000V Endura E5362
Mã hàng : END-536-144
Giá : 198,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :125 - Tổng truy cập : 184,784,927
Facebook
Liên hệ