XUẤT XỨ » Trung Quốc
5" Kìm cắt mini Asaki AK-8292
Mã hàng : ASA-829-462
Giá : 36,000 VNĐ
6" Kìm điện Asaki AK-8102
Mã hàng : ASA-810-463
Giá : 60,000 VNĐ
8" Kìm cắt Asaki AK-8104
Mã hàng : ASA-810-464
Giá : 76,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8362
Mã hàng : ASA-836-469
Giá : 51,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8152
Mã hàng : ASA-815-471
Giá : 61,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8154
Mã hàng : ASA-815-472
Giá : 61,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8156
Mã hàng : ASA-815-473
Giá : 51,000 VNĐ
9" Kìm càng cua Asaki AK-8307
Mã hàng : ASA-830-475
Giá : 80,000 VNĐ
24" Kìm cắt cáp Asaki AK-8192
Mã hàng : ASA-819-501
Giá : 406,000 VNĐ
36" Kìm cắt cáp Asaki AK-8193
Mã hàng : ASA-819-502
Giá : 663,000 VNĐ
14" Kìm cắt cáp Asaki AK-8210
Mã hàng : ASA-821-503
Giá : 222,000 VNĐ
18" Kìm cắt cáp Asaki AK-8211
Mã hàng : ASA-821-504
Giá : 266,000 VNĐ
24" Kìm cắt cáp Asaki AK-8212
Mã hàng : ASA-821-505
Giá : 324,000 VNĐ
28" Kìm cắt cáp Asaki AK-8213
Mã hàng : ASA-821-506
Giá : 435,000 VNĐ
36" Kìm cắt cáp Asaki AK-8215
Mã hàng : ASA-821-508
Giá : 571,000 VNĐ
6" Kìm cắt cáp Asaki AK-8180
Mã hàng : ASA-818-509
Giá : 61,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :69 - Tổng truy cập : 175,746,692
Facebook
Liên hệ