XUẤT XỨ » Trung Quốc
25mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6040
Mã hàng : ASA-604-803
Giá : 41,000 VNĐ
26mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6041
Mã hàng : ASA-604-804
Giá : 47,000 VNĐ
27mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6042
Mã hàng : ASA-604-805
Giá : 47,000 VNĐ
28mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6043
Mã hàng : ASA-604-806
Giá : 55,000 VNĐ
30mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6044
Mã hàng : ASA-604-807
Giá : 61,000 VNĐ
32mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6045
Mã hàng : ASA-604-808
Giá : 63,000 VNĐ
8" Kéo cắt tôn Asaki AK-075
Mã hàng : ASA-075-525
Giá : 77,000 VNĐ
10" Kéo cắt tôn Asaki AK-332
Mã hàng : ASA-332-526
Giá : 96,000 VNĐ
12" Kéo cắt tôn Asaki AK-333
Mã hàng : ASA-333-527
Giá : 113,000 VNĐ
14" Kéo cắt tôn Asaki AK-076
Mã hàng : ASA-076-528
Giá : 140,000 VNĐ
8" Kéo cắt tôn Asaki AK-077
Mã hàng : ASA-077-529
Giá : 75,000 VNĐ
10" Kéo cắt tôn Asaki AK-078
Mã hàng : ASA-078-530
Giá : 95,000 VNĐ
12" Kéo cắt tôn Asaki AK-079
Mã hàng : ASA-079-531
Giá : 113,000 VNĐ
14" Kéo cắt tôn Asaki AK-080
Mã hàng : ASA-080-532
Giá : 133,000 VNĐ
42mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-086
Mã hàng : ASA-086-534
Giá : 76,000 VNĐ
36mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-084
Mã hàng : ASA-084-535
Giá : 194,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :149 - Tổng truy cập : 196,391,201
Facebook
Liên hệ