XUẤT XỨ » Trung Quốc
23mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Asaki AK-6585
Mã hàng : ASK-658-430
Giá : 87,000 VNĐ
21mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Asaki AK-6583
Mã hàng : ASK-658-429
Giá : 68,000 VNĐ
19mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Asaki AK-6581
Mã hàng : ASK-658-428
Giá : 60,000 VNĐ
17mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Asaki AK-6579
Mã hàng : ASK-657-427
Giá : 51,000 VNĐ
15mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Asaki AK-6577
Mã hàng : ASK-657-426
Giá : 47,000 VNĐ
14mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Asaki AK-6576
Mã hàng : ASK-657-425
Giá : 47,000 VNĐ
13mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Asaki AK-6575
Mã hàng : ASK-657-424
Giá : 47,000 VNĐ
12mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Asaki AK-6574
Mã hàng : ASK-657-423
Giá : 47,000 VNĐ
11mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Asaki AK-6573
Mã hàng : ASK-657-422
Giá : 47,000 VNĐ
10mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Asaki AK-6572
Mã hàng : ASK-657-421
Giá : 47,000 VNĐ
9mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Asaki AK-6571
Mã hàng : ASK-657-420
Giá : 47,000 VNĐ
8mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Asaki AK-6570
Mã hàng : ASK-657-419
Giá : 47,000 VNĐ
23mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6562
Mã hàng : ASK-656-418
Giá : 84,000 VNĐ
22mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6561
Mã hàng : ASK-656-417
Giá : 73,000 VNĐ
21mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6560
Mã hàng : ASK-656-416
Giá : 66,000 VNĐ
19mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6558
Mã hàng : ASK-655-415
Giá : 58,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :140 - Tổng truy cập : 180,278,309
Facebook
Liên hệ