XUẤT XỨ » Trung Quốc
5 tấn Con đội Asaki AK-1723
Mã hàng : ASA-723-229
10 tấn Con đội Asaki AK-1724
Mã hàng : ASA-724-230
15 tấn Con đội Asaki AK-1725
Mã hàng : ASA-725-231
500A-600A Kìm kẹp mát Asaki AK-2021
Mã hàng : ASA-021-232
Giá : 135,000 VNĐ
600A-800A Kìm kẹp mát Asaki AK-2028
Mã hàng : ASA-028-233
Giá : 170,000 VNĐ
500A-600A Kìm kẹp mát Asaki AK-2042
Mã hàng : ASA-042-234
Giá : 79,000 VNĐ
6" Thước lăn đường Asaki AK-2576
Mã hàng : ASA-576-236
Giá : 985,000 VNĐ
Đầu đột thủy lực CH-70 Asaki AK-6442
Mã hàng : ASA-442-246
Giá : 9,850,000 VNĐ
7" Kìm chết mũi nhọn Asaki AK-8263
Mã hàng : ASA-263-247
Giá : 75,000 VNĐ
9" Kìm chết mũi nhọn Asaki AK-8264
Mã hàng : ASA-264-248
Giá : 93,000 VNĐ
11" Kìm chết Asaki AK-8269
Mã hàng : ASA-269-249
Giá : 130,000 VNĐ
10" Kìm chết Asaki AK-8271
Mã hàng : ASA-271-250
Giá : 169,000 VNĐ
10" Kìm chết Asaki AK-8273
Mã hàng : ASA-273-251
Giá : 144,000 VNĐ
18" Kìm chết dây xích Asaki AK-8274
Mã hàng : ASA-274-252
Giá : 226,000 VNĐ
3.5m Cưa cắt cành Asaki AK-8820
Mã hàng : ASA-820-253
Giá : 653,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :134 - Tổng truy cập : 174,355,805
Facebook
Liên hệ