XUẤT XỨ » Trung Quốc
12" (300mm) Thước thủy TOTAL TMT2306
Mã hàng : TOT-230-026
Giá : 96,000 VNĐ
16" (400mm) Thước thủy TOTAL TMT2406
Mã hàng : TOT-240-053
Giá : 109,000 VNĐ
24" (600mm) Thước thủy TOTAL TMT2606
Mã hàng : TOT-260-087
Giá : 149,000 VNĐ
32" (800mm) Thước thủy TOTAL TMT2806
Mã hàng : TOT-280-110
Giá : 173,000 VNĐ
48" (1200mm) Thước thủy TOTAL TMT21206
Mã hàng : TOT-212-146
Giá : 237,000 VNĐ
60" (1500mm) Thước thủy TOTAL TMT21506
Mã hàng : TOT-215-171
Giá : 278,000 VNĐ
72" (1800mm) Thước thủy TOTAL TMT21806
Mã hàng : TOT-218-182
Giá : 327,000 VNĐ
10m Thước cuộn thép TOTAL TMT126101
Mã hàng : TOT-126-013
Giá : 88,000 VNĐ
20m Thước cuộn thép TOTAL TMT11206
Mã hàng : TOT-112-080
Giá : 113,000 VNĐ
20m Thước dây làm bằng sợi thủy tinh TOTAL TMTF12206
Mã hàng : TOT-122-081
Giá : 103,000 VNĐ
30m Thước cuộn thép TOTAL TMT11306
Mã hàng : TOT-113-106
Giá : 152,000 VNĐ
30m Thước dây làm bằng sợi thủy tinh TOTAL TMTF12306
Mã hàng : TOT-123-107
Giá : 113,000 VNĐ
3m Thước cuộn thép TOTAL TMT126031
Mã hàng : TOT-126-126
Giá : 28,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :176 - Tổng truy cập : 186,182,547
Facebook
Liên hệ