XUẤT XỨ » Trung Quốc
17" Kìm bấm rivel thủy lực Asaki AK-071
Mã hàng : ASA-071-206
Giá : 130,000 VNĐ
17" Kìm bấm rivel thủy lực Asaki AK-072
Mã hàng : ASA-072-207
Giá : 176,000 VNĐ
48" Thước thủy Asaki AK-114
Mã hàng : ASA-114-208
Giá : 108,000 VNĐ
60" Thước thủy Asaki AK-115
Mã hàng : ASA-115-209
8" Kìm điện Asaki AK-302
Mã hàng : ASA-302-210
Giá : 98,000 VNĐ
12mm Kìm cắt thủy lực Asaki AK-619
Mã hàng : ASA-619-212
Giá : 1,275,000 VNĐ
14” Mỏ lết răng Asaki AK-634
Mã hàng : ASA-634-214
Giá : 149,000 VNĐ
3.2 tấn Con đội răng Asaki AK-1700
Mã hàng : ASA-700-215
Giá : 880,000 VNĐ
5 tấn Con đội răng Asaki AK-1701
Mã hàng : ASA-701-216
Giá : 1,041,000 VNĐ
8 tấn Con đội răng Asaki AK-1702
Mã hàng : ASA-702-217
Giá : 1,138,000 VNĐ
10 tấn Con đội răng thấp Asaki AK-1704
Mã hàng : ASA-704-219
Giá : 1,201,000 VNĐ
20 tấn Con đội răng thấp Asaki AK-1707
Mã hàng : ASA-707-222
Giá : 1,882,000 VNĐ
25 tấn Con đội răng Asaki AK-1708
Mã hàng : ASA-708-223
Giá : 1,986,000 VNĐ
32 tấn Con đội răng thấp Asaki AK-1710
Mã hàng : ASA-710-225
Giá : 2,762,000 VNĐ
50 tấn Con đội răng Asaki AK-1711
Mã hàng : ASA-711-226
Giá : 5,204,000 VNĐ
50 tấn Con đội răng thấp Asaki AK-1712
Mã hàng : ASA-712-227
Giá : 5,084,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :60 - Tổng truy cập : 174,525,163
Facebook
Liên hệ