XUẤT XỨ » Trung Quốc
22mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6037
Mã hàng : ASA-603-800
Giá : 32,000 VNĐ
23mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6038
Mã hàng : ASA-603-801
Giá : 39,000 VNĐ
24mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6039
Mã hàng : ASA-603-802
Giá : 39,000 VNĐ
25mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6040
Mã hàng : ASA-604-803
Giá : 46,000 VNĐ
27mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6042
Mã hàng : ASA-604-805
Giá : 53,000 VNĐ
10" Kéo cắt tôn Asaki AK-330
Mã hàng : ASA-330-522
Giá : 117,000 VNĐ
12" Kéo cắt tôn Asaki AK-331
Mã hàng : ASA-331-523
Giá : 130,000 VNĐ
14" Kéo cắt tôn Asaki AK-074
Mã hàng : ASA-074-524
Giá : 174,000 VNĐ
8" Kéo cắt tôn Asaki AK-075
Mã hàng : ASA-075-525
Giá : 87,000 VNĐ
10" Kéo cắt tôn Asaki AK-332
Mã hàng : ASA-332-526
Giá : 108,000 VNĐ
14" Kéo cắt tôn Asaki AK-076
Mã hàng : ASA-076-528
Giá : 148,000 VNĐ
8" Kéo cắt tôn Asaki AK-077
Mã hàng : ASA-077-529
Giá : 84,000 VNĐ
10" Kéo cắt tôn Asaki AK-078
Mã hàng : ASA-078-530
Giá : 107,000 VNĐ
12" Kéo cắt tôn Asaki AK-079
Mã hàng : ASA-079-531
Giá : 119,000 VNĐ
14" Kéo cắt tôn Asaki AK-080
Mã hàng : ASA-080-532
Giá : 140,000 VNĐ
42mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-082
Mã hàng : ASA-080-533
Giá : 130,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :70 - Tổng truy cập : 177,203,587
Facebook
Liên hệ