XUẤT XỨ » Trung Quốc
18" Kìm cắt cáp Asaki AK-8211
Mã hàng : ASA-821-504
Giá : 266,000 VNĐ
24" Kìm cắt cáp Asaki AK-8212
Mã hàng : ASA-821-505
Giá : 324,000 VNĐ
28" Kìm cắt cáp Asaki AK-8213
Mã hàng : ASA-821-506
Giá : 435,000 VNĐ
36" Kìm cắt cáp Asaki AK-8215
Mã hàng : ASA-821-508
Giá : 571,000 VNĐ
6" Kìm cắt cáp Asaki AK-8180
Mã hàng : ASA-818-509
Giá : 61,000 VNĐ
8" Kìm cắt cáp Asaki AK-8181
Mã hàng : ASA-818-510
Giá : 80,000 VNĐ
10" Kìm cắt cáp Asaki AK-8182
Mã hàng : ASA-818-511
Giá : 93,000 VNĐ
10" Kìm cắt cáp Asaki AK-8183
Mã hàng : ASA-818-512
Giá : 117,000 VNĐ
8" Kìm cắt Asaki AK-8188
Mã hàng : ASA-818-513
Giá : 125,000 VNĐ
8" Kìm cắt Asaki AK-8189
Mã hàng : ASA-818-514
Giá : 142,000 VNĐ
7" Kìm mở phe 4 trong 1 Asaki AK-7020
Mã hàng : ASA-702-476
Giá : 71,000 VNĐ
7" Kìm mở phe Asaki AK-8328
Mã hàng : ASA-832-477
Giá : 54,000 VNĐ
9" Kìm mở phe Asaki AK-8330
Mã hàng : ASA-833-478
Giá : 96,000 VNĐ
7" Kìm mở phe cong Asaki AK-8335
Mã hàng : ASA-833-480
Giá : 54,000 VNĐ
300mm2 Kìm bấm cos thủy lực Asaki AK-618 (AK-YQ300)
Mã hàng : ASA-618-203
Giá : 1,275,000 VNĐ
16mm Kìm cắt thủy lực Asaki AK-620
Mã hàng : ASA-620-204
Giá : 1,463,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :82 - Tổng truy cập : 174,621,445
Facebook
Liên hệ