x

HGLock

XUẤT XỨ » Trung Quốc
18V Máy cưa đĩa dùng pin 165mm Makita DHS680RMJ
Mã hàng : MKT-680-703
Giá : 9,092,000 VNĐ
18V Máy cưa đĩa dùng pin 165mm Makita DHS680Z
Mã hàng : MKT-680-704
Giá : 4,101,000 VNĐ
36V Máy cưa đĩa dùng pin 190mm Makita DHS710RM2J
Mã hàng : MKT-710-705
Giá : 9,155,000 VNĐ
18V Máy cưa kiếm Makita DJR181RFE
Mã hàng : MKT-181-706
Giá : 8,164,000 VNĐ
18V Máy vặn vít chạy pin Makita DTD147Z
Mã hàng : MKT-147-707
Giá : 3,512,000 VNĐ
14.4V Máy vặn ốc chạy pin Makita DTW250RME
Mã hàng : MKT-250-708
Giá : 8,453,000 VNĐ
18V Máy vặn ốc chạy pin 1/2" Makita DTW251RME
Mã hàng : MKT-251-709
Giá : 8,829,000 VNĐ
14.4V Máy vặn ốc chạy pin 1/2" Makita DTW280RME
Mã hàng : MKT-280-710
Giá : 10,196,000 VNĐ
14.4V Máy vặn ốc chạy pin 1/2" Makita DTW280Z
Mã hàng : MKT-280-711
Giá : 4,440,000 VNĐ
18V Máy vặn ốc chạy pin 1/2" Makita DTW281RME
Mã hàng : MKT-281-712
Giá : 10,597,000 VNĐ
18V Máy vặn ốc chạy pin 1/2" Makita DTW281Z
Mã hàng : MKT-281-713
Giá : 4,641,000 VNĐ
18V Máy vặn ốc chạy pin 1/2" Makita DTW450RFE
Mã hàng : MKT-450-714
Giá : 9,469,000 VNĐ
18V Máy cưa lọng chạy pin Makita JV183DZ
Mã hàng : MKT-183-725
Giá : 1,480,000 VNĐ
10.8V Máy khoan vặn vít dùng pin Makita HP331DSYE
Mã hàng : MKT-331-734
Giá : 2,634,000 VNĐ
10.8V Máy khoan vặn vít dùng pin Makita DF031DSYE
Mã hàng : MKT-031-735
Giá : 2,434,000 VNĐ
10.8V Máy khoan vặn vít dùng pin Makita DF331DSYE
Mã hàng : MKT-331-736
Giá : 2,472,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :137 - Tổng truy cập : 179,187,866
Facebook
Liên hệ