XUẤT XỨ » Trung Quốc
6" Kìm nhọn Asaki AK-303
Mã hàng : ASA-303-467
Giá : 66,000 VNĐ
5" Kìm nhọn Asaki AK-8295
Mã hàng : ASA-829-468
Giá : 36,000 VNĐ
5" Kìm nhọn Asaki AK-8363
Mã hàng : ASA-836-470
Giá : 51,000 VNĐ
5" Kìm càng cua mini Asaki AK-8291
Mã hàng : ASA-829-460
Giá : 36,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8051
Mã hàng : ASA-805-461
Giá : 51,000 VNĐ
5" Kìm cắt mini Asaki AK-8292
Mã hàng : ASA-829-462
Giá : 36,000 VNĐ
6" Kìm điện Asaki AK-8102
Mã hàng : ASA-810-463
Giá : 60,000 VNĐ
8" Kìm cắt Asaki AK-8104
Mã hàng : ASA-810-464
Giá : 76,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8362
Mã hàng : ASA-836-469
Giá : 51,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8152
Mã hàng : ASA-815-471
Giá : 61,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8154
Mã hàng : ASA-815-472
Giá : 61,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8156
Mã hàng : ASA-815-473
Giá : 51,000 VNĐ
9" Kìm càng cua Asaki AK-8307
Mã hàng : ASA-830-475
Giá : 80,000 VNĐ
24" Kìm cắt cáp Asaki AK-8192
Mã hàng : ASA-819-501
Giá : 406,000 VNĐ
36" Kìm cắt cáp Asaki AK-8193
Mã hàng : ASA-819-502
Giá : 663,000 VNĐ
14" Kìm cắt cáp Asaki AK-8210
Mã hàng : ASA-821-503
Giá : 222,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :57 - Tổng truy cập : 174,344,482
Facebook
Liên hệ