XUẤT XỨ » Trung Quốc
800W Máy trộn sơn DCA AQU160 (Q1U-FF-160)
Mã hàng : DCA-160-069
Giá : 801,000 VNĐ
800W Máy trộn sơn DCA AQU16B
Mã hàng : DCA-016-070
Giá : 1,009,000 VNĐ
900W Máy trộn sơn DCA AQU04-160 (Q1U-FF04-160)
Mã hàng : DCA-416-072
Giá : 922,000 VNĐ
10mm Máy khoan 500W DCA AZJ10 (Z1J-FF-10)
Mã hàng : DCA-010-073
Giá : 700,000 VNĐ
13mm Máy khoan 500W DCA AZJ13 (Z1J-FF-13)
Mã hàng : DCA-013-074
Giá : 747,000 VNĐ
13mm Máy khoan 500W DCA AZJ03-13
Mã hàng : DCA-313-075
13mm Máy khoan 710W DCA AZJ16
Mã hàng : DCA-016-076
Giá : 700,000 VNĐ
13mm Bộ máy khoan 50 chi tiết 500W DCA AZJ04-13 (Z1J-FF02-13)
Mã hàng : DCA-413-077
Giá : 1,049,000 VNĐ
20mm Máy khoan động lực 500W DCA AZC02-20 (Z1C-FF02-20)
Mã hàng : DCA-220-079
Giá : 1,124,000 VNĐ
20mm Máy khoan động lực 500W DCA AZC03-20 (Z1C-FF03-20)
Mã hàng : DCA-320-080
Giá : 1,133,000 VNĐ
26mm Máy khoan động lực 620W DCA AZC02-26 (Z1C-FF02-26)
Mã hàng : DCA-226-082
Giá : 1,155,000 VNĐ
26mm Máy khoan động lực 620W DCA AZC03-26 (Z1C-FF03-26)
Mã hàng : DCA-326-083
Giá : 1,165,000 VNĐ
26mm Máy khoan động lực 620W DCA AZC03-26B
Mã hàng : DCA-326-084
Giá : 1,537,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :122 - Tổng truy cập : 181,625,540
Facebook
Liên hệ