XUẤT XỨ » Trung Quốc
13mm Máy khoan 500W DCA AJZ05-13
Mã hàng : DCA-513-062
140mm x 140mm Máy chà nhám vuông Dewalt DW411
Mã hàng : DEW-411-017
Giá : 1,384,000 VNĐ
370W Máy cưa lọng Black and Decker CD301
Mã hàng : BLK-301-011
Giá : 1,036,000 VNĐ
370W Máy cưa lọng Black and Decker HM7552
Mã hàng : BLK-755-010
Giá : 648,000 VNĐ
6" Máy đánh bóng 60W Black and Decker KP600
Mã hàng : BLK-600-012
Giá : 1,036,000 VNĐ
600W Máy cưa lọng gỗ Black and Decker KS999EK
Mã hàng : BLK-999-019
Giá : 1,695,000 VNĐ
7" Máy đánh bóng 1300W Black and Decker WP1300
Mã hàng : BLK-130-013
Giá : 2,436,000 VNĐ
93mm x 230mm Máy chà nhám 220W Black and Decker KA197E
Mã hàng : BLK-197-016
Giá : 977,000 VNĐ
600W Máy cưa lọng Crown CT15078
Mã hàng : CRT-441-026
Giá : 1,398,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :90 - Tổng truy cập : 178,100,108
Facebook
Liên hệ