XUẤT XỨ » Trung Quốc
6" Kìm cắt Asaki AK-8096
Mã hàng : ASK-809-071
Giá : 57,000 VNĐ
8" Kìm cắt Asaki AK-8041
Mã hàng : ASK-804-073
Giá : 86,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8090
Mã hàng : ASK-809-074
Giá : 60,000 VNĐ
7" Kìm cắt Asaki AK-8091
Mã hàng : ASK-809-075
Giá : 69,000 VNĐ
8" Kìm cắt Asaki AK-8092
Mã hàng : ASK-809-076
Giá : 75,000 VNĐ
8" Kìm cắt Asaki AK-8017
Mã hàng : ASK-801-081
Giá : 150,000 VNĐ
5" Kìm càng cua Asaki AK-8361
Mã hàng : ASK-836-085
Giá : 51,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8147
Mã hàng : ASK-814-086
Giá : 60,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8148
Mã hàng : ASK-814-087
Giá : 65,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8145
Mã hàng : ASK-814-088
Giá : 97,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8146
Mã hàng : ASK-814-089
Giá : 104,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8360
Mã hàng : ASK-836-090
Giá : 51,000 VNĐ
6" Kìm cắt và tuốt dây Asaki AK-8157
Mã hàng : ASK-815-095
Giá : 98,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Asaki AK-8105
Mã hàng : ASK-810-067
Giá : 57,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Asaki AK-8093
Mã hàng : ASK-809-079
Giá : 55,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Asaki AK-8095
Mã hàng : ASK-809-080
Giá : 71,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :63 - Tổng truy cập : 177,102,581
Facebook
Liên hệ