XUẤT XỨ » Trung Quốc
6" Kìm điện cách điện Asaki AK-8009
Mã hàng : ASA-800-445
Giá : 139,000 VNĐ
8" Kìm điện cách điện Asaki AK-8011
Mã hàng : ASA-801-446
Giá : 161,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Asaki AK-8036
Mã hàng : ASA-803-447
Giá : 58,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Asaki AK-8038
Mã hàng : ASA-803-448
Giá : 77,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8039
Mã hàng : ASA-803-449
Giá : 60,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8108
Mã hàng : ASA-810-451
Giá : 58,000 VNĐ
5" Kìm nhọn mini Asaki AK-8296
Mã hàng : ASA-829-452
Giá : 36,000 VNĐ
6" Kìm điện cách điện Asaki AK-8045
Mã hàng : ASA-804-453
Giá : 60,000 VNĐ
7" Kìm điện cách điện Asaki AK-8046
Mã hàng : ASA-804-454
Giá : 66,000 VNĐ
8" Kìm điện cách điện Asaki AK-8047
Mã hàng : ASA-804-455
Giá : 69,000 VNĐ
5" Kìm nhọn Asaki AK-8290
Mã hàng : ASA-829-456
Giá : 36,000 VNĐ
5" Kìm nhọn Asaki AK-8297
Mã hàng : ASA-829-457
Giá : 36,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Asaki AK-8048
Mã hàng : ASA-804-458
Giá : 50,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Asaki AK-8050
Mã hàng : ASA-805-459
Giá : 65,000 VNĐ
5" Kìm nhọn Asaki AK-8293
Mã hàng : ASA-829-465
Giá : 36,000 VNĐ
5" Kìm nhọn Asaki AK-8294
Mã hàng : ASA-829-466
Giá : 36,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :56 - Tổng truy cập : 174,344,626
Facebook
Liên hệ