XUẤT XỨ » Trung Quốc
12" Giũa tam giác Asaki AK-3753
Mã hàng : ASK-375-518
Giá : 76,000 VNĐ
6" Giũa tròn Asaki AK-3760
Mã hàng : ASK-376-519
Giá : 36,000 VNĐ
12" Giũa tròn Asaki AK-3763
Mã hàng : ASK-376-522
Giá : 63,000 VNĐ
10mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3912
Mã hàng : ASK-391-523
Giá : 42,000 VNĐ
12mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3913
Mã hàng : ASK-391-524
Giá : 42,000 VNĐ
14mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3915
Mã hàng : ASK-391-525
Giá : 44,000 VNĐ
16mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3917
Mã hàng : ASK-391-526
Giá : 44,000 VNĐ
22mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3921
Mã hàng : ASK-392-528
Giá : 49,000 VNĐ
25mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3923
Mã hàng : ASK-392-529
Giá : 53,000 VNĐ
10mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3937
Mã hàng : ASK-393-530
Giá : 65,000 VNĐ
12mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3938
Mã hàng : ASK-393-531
Giá : 65,000 VNĐ
14mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3940
Mã hàng : ASK-394-532
Giá : 68,000 VNĐ
16mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3942
Mã hàng : ASK-394-533
Giá : 68,000 VNĐ
19mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3944
Mã hàng : ASK-394-534
Giá : 73,000 VNĐ
22mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3946
Mã hàng : ASK-394-535
Giá : 75,000 VNĐ
25mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3948
Mã hàng : ASK-394-536
Giá : 77,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :148 - Tổng truy cập : 188,333,317
Facebook
Liên hệ