XUẤT XỨ » Trung Quốc
18mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6010
Mã hàng : ASA-601-773
Giá : 25,000 VNĐ
19mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6011
Mã hàng : ASA-601-774
Giá : 25,000 VNĐ
20mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6012
Mã hàng : ASA-601-775
Giá : 30,000 VNĐ
21mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6013
Mã hàng : ASA-601-776
Giá : 30,000 VNĐ
23mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6015
Mã hàng : ASA-601-778
Giá : 39,000 VNĐ
24mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6016
Mã hàng : ASA-601-779
Giá : 39,000 VNĐ
25mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6017
Mã hàng : ASA-601-780
Giá : 46,000 VNĐ
26mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6018
Mã hàng : ASA-601-781
Giá : 53,000 VNĐ
27mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6019
Mã hàng : ASA-601-782
Giá : 53,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Asaki AK-8003
Mã hàng : ASA-800-437
Giá : 143,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Asaki AK-8005
Mã hàng : ASA-800-438
Giá : 162,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8015
Mã hàng : ASA-801-439
Giá : 122,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8027
Mã hàng : ASA-802-440
Giá : 51,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Asaki AK-8018
Mã hàng : ASA-801-442
Giá : 122,000 VNĐ
6" Kìm điện cách điện Asaki AK-8033
Mã hàng : ASA-803-443
Giá : 71,000 VNĐ
8" Kìm điện cách điện Asaki AK-8035
Mã hàng : ASA-803-444
Giá : 86,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :49 - Tổng truy cập : 174,495,319
Facebook
Liên hệ