XUẤT XỨ » Trung Quốc
4x160mm Bộ giũa mini 6 chi tiết Asaki AK-3899
Mã hàng : ASK-389-498
Giá : 64,000 VNĐ
5x180mm Bộ giũa mini 6 chi tiết Asaki AK-3900
Mã hàng : ASK-390-499
Giá : 77,000 VNĐ
3x140mm Bộ giũa kim cương 6 chi tiết Asaki AK-3901
Mã hàng : ASK-390-500
Giá : 87,000 VNĐ
4x160mm Bộ giũa kim cương 6 chi tiết Asaki AK-3902
Mã hàng : ASK-390-501
Giá : 110,000 VNĐ
5x180mm Bộ giũa kim cương 6 chi tiết Asaki AK-3903
Mã hàng : ASK-390-502
Giá : 137,000 VNĐ
6" Giũa dẹp Asaki AK-3740
Mã hàng : ASK-374-503
Giá : 40,000 VNĐ
8" Giũa dẹp Asaki AK-3741
Mã hàng : ASK-374-504
Giá : 48,000 VNĐ
10" Giũa dẹp Asaki AK-3742
Mã hàng : ASK-374-505
Giá : 63,000 VNĐ
12" Giũa dẹp Asaki AK-3743
Mã hàng : ASK-374-506
Giá : 77,000 VNĐ
6" Giũa lòng mo Asaki AK-3745
Mã hàng : ASK-374-507
Giá : 45,000 VNĐ
8" Giũa lòng mo Asaki AK-3746
Mã hàng : ASK-374-508
Giá : 54,000 VNĐ
6" Giũa vuông Asaki AK-3755
Mã hàng : ASK-375-511
Giá : 38,000 VNĐ
8" Giũa vuông Asaki AK-3756
Mã hàng : ASK-375-512
Giá : 44,000 VNĐ
10" Giũa vuông Asaki AK-3757
Mã hàng : ASK-375-513
Giá : 57,000 VNĐ
12" Giũa vuông Asaki AK-3758
Mã hàng : ASK-375-514
Giá : 73,000 VNĐ
6" Giũa tam giác Asaki AK-3750
Mã hàng : ASK-375-515
Giá : 39,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :204 - Tổng truy cập : 188,351,288
Facebook
Liên hệ