XUẤT XỨ » Trung Quốc
5" Cần nối 3 cây 1/2" Asaki AK-025
Mã hàng : ASA-025-858
Giá : 51,000 VNĐ
10" Cần nối 3 cây 1/2" Asaki AK-026
Mã hàng : ASA-026-859
Giá : 97,000 VNĐ
10" Cần mạnh 3 cây 1/2" Asaki AK-7816
Mã hàng : ASA-781-860
Giá : 135,000 VNĐ
15" Cần mạnh 3 cây 1/2" Asaki AK-7817
Mã hàng : ASA-781-861
Giá : 209,000 VNĐ
1/2" Cần kéo Asaki AK-7819
Mã hàng : ASA-781-862
Giá : 63,000 VNĐ
3/4" Cần kéo Asaki AK-7852
Mã hàng : ASA-785-863
3/4" Cần kéo Asaki AK-7854
Mã hàng : ASA-785-864
Giá : 713,000 VNĐ
3/8" Cần mạnh Asaki AK-7832
Mã hàng : ASA-783-926
3" Cần nối 3/8" Asaki AK-7829
Mã hàng : ASA-782-927
6" Cần nối 3/8" Asaki AK-7830
Mã hàng : ASA-783-928
10" Cần nối 3/8" Asaki AK-7831
Mã hàng : ASA-783-929
1/2" Khớp nối vạn năng Asaki AK-018
Mã hàng : ASA-018-945
Giá : 55,000 VNĐ
3/4" Khớp nối vạn năng Asaki AK-7848
Mã hàng : ASA-784-946
Giá : 431,000 VNĐ
2" Cần nối 1/4" Asaki AK-7839
Mã hàng : ASA-783-947
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :131 - Tổng truy cập : 187,061,352
Facebook
Liên hệ