XUẤT XỨ » Trung Quốc
6” Êtô bàn phay chữ thập Asaki AK-6292
Mã hàng : ASA-629-322
Giá : 1,922,000 VNĐ
6” Êtô bàn phay mâm xoay Asaki AK-6282
Mã hàng : ASA-628-323
Giá : 3,923,000 VNĐ
4” Êtô bàn phay chữ thập Asaki AK-6290
Mã hàng : ASA-629-320
Giá : 1,041,000 VNĐ
5” Êtô bàn phay chữ thập Asaki AK-6291
Mã hàng : ASA-629-321
Giá : 1,442,000 VNĐ
3” Êtô bàn nguội Asaki AK-666
Mã hàng : ASA-666-317
Giá : 497,000 VNĐ
4” Êtô bàn nguội Asaki AK-667
Mã hàng : ASA-667-318
Giá : 610,000 VNĐ
3” Êtô bàn phay chữ thập Asaki AK-6289
Mã hàng : ASA-628-319
Giá : 833,000 VNĐ
5" Êtô Asaki AK-668
Mã hàng : ASA-668-128
Giá : 909,000 VNĐ
6" Êtô Asaki AK-669
Mã hàng : ASA-669-129
Giá : 1,132,000 VNĐ
8" Êtô Asaki AK-670
Mã hàng : ASA-670-130
Giá : 1,860,000 VNĐ
80x150mm Cảo chữ F Asaki AK-6241
Mã hàng : ASA-241-132
Giá : 53,000 VNĐ
80x200mm Cảo chữ F Asaki AK-6242
Mã hàng : ASA-242-133
Giá : 61,000 VNĐ
80x250mm Cảo chữ F Asaki AK-6243
Mã hàng : ASA-243-134
Giá : 65,000 VNĐ
80x300mm Cảo chữ F Asaki AK-6244
Mã hàng : ASA-244-135
Giá : 68,000 VNĐ
80x400mm Cảo chữ F Asaki AK-6245
Mã hàng : ASA-245-136
Giá : 79,000 VNĐ
120x200mm Cảo chữ F Asaki AK-6246
Mã hàng : ASA-246-137
Giá : 121,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :143 - Tổng truy cập : 180,189,770
Facebook
Liên hệ