XUẤT XỨ » Trung Quốc
30mm Vòng miệng Asaki AK-7436
Mã hàng : ASA-743-724
Giá : 129,000 VNĐ
32mm Vòng miệng Asaki AK-7437
Mã hàng : ASA-743-725
Giá : 139,000 VNĐ
1.5-10mm Bộ lục giác đầu bi 9 cây Asaki AK-7408
Mã hàng : ASA-740-752
Giá : 210,000 VNĐ
2mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7951
Mã hàng : ASA-795-753
Giá : 22,000 VNĐ
2.5mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7952
Mã hàng : ASA-795-754
Giá : 22,000 VNĐ
3 mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7953
Mã hàng : ASA-795-755
Giá : 22,000 VNĐ
5mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7955
Mã hàng : ASA-795-757
Giá : 32,000 VNĐ
Bộ lục giác xếp Asaki AK-7980
Mã hàng : ASA-798-761
Giá : 102,000 VNĐ
Bộ tua vít xếp Asaki AK-7981
Mã hàng : ASA-798-762
Giá : 102,000 VNĐ
8mm Típ lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6000
Mã hàng : ASA-600-763
Giá : 19,000 VNĐ
9mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6001
Mã hàng : ASA-600-764
Giá : 19,000 VNĐ
12mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6004
Mã hàng : ASA-600-767
Giá : 19,000 VNĐ
13mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6005
Mã hàng : ASA-600-768
Giá : 19,000 VNĐ
14 mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6006
Mã hàng : ASA-600-769
Giá : 19,000 VNĐ
16mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6008
Mã hàng : ASA-600-771
Giá : 19,000 VNĐ
17mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6009
Mã hàng : ASA-600-772
Giá : 23,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :112 - Tổng truy cập : 174,457,487
Facebook
Liên hệ