XUẤT XỨ » Trung Quốc
10.5mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3564
Mã hàng : ASK-356-167
Giá : 79,000 VNĐ
11.0mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3565
Mã hàng : ASK-356-168
Giá : 90,000 VNĐ
11.5mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3566
Mã hàng : ASK-356-169
Giá : 99,000 VNĐ
12.0mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3567
Mã hàng : ASK-356-170
Giá : 104,000 VNĐ
12.5mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3568
Mã hàng : ASK-356-171
Giá : 117,000 VNĐ
13.0mm Mũi khoan sắt , inox Asaki AK-3569
Mã hàng : ASK-356-172
Giá : 116,000 VNĐ
6.0mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3300
Mã hàng : ASK-330-173
Giá : 8,000 VNĐ
8.0mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3301
Mã hàng : ASK-330-174
Giá : 10,000 VNĐ
10mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3302
Mã hàng : ASK-330-175
Giá : 11,000 VNĐ
12mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3303
Mã hàng : ASK-330-176
Giá : 14,000 VNĐ
14mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3304
Mã hàng : ASK-330-177
Giá : 19,000 VNĐ
16mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3305
Mã hàng : ASK-330-178
Giá : 21,000 VNĐ
18mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3306
Mã hàng : ASK-330-179
Giá : 26,000 VNĐ
20mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3307
Mã hàng : ASK-330-180
Giá : 28,000 VNĐ
21mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3308
Mã hàng : ASK-330-181
Giá : 28,000 VNĐ
22mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3309
Mã hàng : ASK-330-182
Giá : 29,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :168 - Tổng truy cập : 184,856,086
Facebook
Liên hệ