XUẤT XỨ » Trung Quốc
12" Thước thủy bằng nhựa ABS Stanley 42-466
Mã hàng : STL-424-504
Giá : 103,000 VNĐ
3x100mm Vít dẹp Stanley 65-181
Mã hàng : STL-651-527
Giá : 35,000 VNĐ
5x75mm Vít dẹp Stanley 65-186
Mã hàng : STL-651-530
Giá : 35,000 VNĐ
6" Kìm tước dây Stanley 84-075
Mã hàng : STL-840-561
Giá : 134,000 VNĐ
6mm Đục gỗ Stanley 16-273
Mã hàng : STL-162-606
Giá : 120,000 VNĐ
10mm Đục gỗ Stanley 16-275
Mã hàng : STL-162-608
Giá : 120,000 VNĐ
12mm Đục gỗ Stanley 16-276
Mã hàng : STL-162-609
Giá : 120,000 VNĐ
14mm Đục gỗ Stanley 16-277
Mã hàng : STL-162-610
Giá : 118,000 VNĐ
18mm Đục gỗ Stanley 16-279
Mã hàng : STL-162-611
Giá : 129,000 VNĐ
22mm Đục gỗ Stanley 16-281
Mã hàng : STL-162-613
Giá : 140,000 VNĐ
1/4” Đục lấy dấu Stanley 16-227
Mã hàng : STL-162-620
Giá : 46,000 VNĐ
40” Thước thủy Stanley 43-105
Mã hàng : STL-431-623
Giá : 354,000 VNĐ
48” Thước thủy Stanley 43-106
Mã hàng : STL-431-624
Giá : 386,000 VNĐ
78" Thước thủy Stanley 43-109
Mã hàng : STL-431-625
Giá : 696,000 VNĐ
40” Thước thủy Stanley 43-113
Mã hàng : STL-431-626
Giá : 514,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :83 - Tổng truy cập : 177,925,891
Facebook
Liên hệ