XUẤT XỨ » Trung Quốc
6x125mm Vít dẹp Asaki AK-6328
Mã hàng : ASA-632-637
Giá : 33,000 VNĐ
6x150mm Vít dẹp Asaki AK-6330
Mã hàng : ASA-633-639
Giá : 35,000 VNĐ
6x200mm Vít dẹp Asaki AK-6332
Mã hàng : ASA-633-641
Giá : 38,000 VNĐ
6x100mm Vít đóng dẹp Asaki AK-6336
Mã hàng : ASA-633-643
Giá : 39,000 VNĐ
6x125mm Vít đóng dẹp Asaki AK-6338
Mã hàng : ASA-633-645
Giá : 42,000 VNĐ
6x150mm Vít đóng dẹp Asaki AK-6340
Mã hàng : ASA-634-647
Giá : 43,000 VNĐ
8x200mm Vít đóng dẹp Asaki AK-6350
Mã hàng : ASA-635-649
Giá : 50,000 VNĐ
8x250mm Vít đóng dẹp Asaki AK-6352
Mã hàng : ASA-635-651
Giá : 55,000 VNĐ
8x300mm Vít đóng dẹp Asaki AK-6354
Mã hàng : ASA-635-653
Giá : 60,000 VNĐ
6x100mm Vít dẹp Asaki AK-6187
Mã hàng : ASA-618-661
Giá : 21,000 VNĐ
6x125mm Vít dẹp Asaki AK-6189
Mã hàng : ASA-618-663
Giá : 22,000 VNĐ
6x150mm Vít dẹp Asaki AK-6191
Mã hàng : ASA-619-665
Giá : 24,000 VNĐ
6x200mm Vít dẹp Asaki AK-6193
Mã hàng : ASA-619-666
Giá : 38,000 VNĐ
6mm Vòng miệng Asaki AK-7412
Mã hàng : ASA-741-704
Giá : 22,000 VNĐ
7mm Vòng miệng Asaki AK-7413
Mã hàng : ASA-741-705
Giá : 22,000 VNĐ
8mm Vòng miệng Asaki AK-7414
Mã hàng : ASA-741-706
Giá : 22,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :132 - Tổng truy cập : 174,362,711
Facebook
Liên hệ