XUẤT XỨ » Trung Quốc
10 Tấn Pa lăng xích kéo tay 5m Asaki AK-036
Mã hàng : ASA-036-977
Giá : 13,789,000 VNĐ
20 Tấn Pa lăng xích kéo tay 5m Asaki AK-037
Mã hàng : ASA-037-978
Giá : 34,575,000 VNĐ
3m Thước cuộn Asaki AK-2611
Mã hàng : ASA-261-983
Giá : 27,000 VNĐ
5m Thước cuộn Asaki AK-2614
Mã hàng : ASA-261-984
Giá : 42,000 VNĐ
7.5m Thước cuộn Asaki AK-2618
Mã hàng : ASA-261-986
Giá : 76,000 VNĐ
2m Thước cuộn Asaki AK-2500
Mã hàng : ASA-250-987
Giá : 15,000 VNĐ
3m Thước cuộn hệ mét Asaki AK-2501
Mã hàng : ASA-250-988
Giá : 19,000 VNĐ
3m Thước cuộn hệ mét Asaki AK-2502
Mã hàng : ASA-250-989
Giá : 20,000 VNĐ
3.5 Thước cuộn hệ mét Asaki AK-2503
Mã hàng : ASA-250-990
Giá : 16,000 VNĐ
5m Thước cuộn Asaki AK-2505
Mã hàng : ASA-250-991
Giá : 33,000 VNĐ
5m Thước cuộn Asaki AK-2506
Mã hàng : ASA-250-992
Giá : 32,000 VNĐ
5.5m Thước cuộn Asaki AK-2508
Mã hàng : ASA-250-993
Giá : 35,000 VNĐ
7.5m Thước cuộn Asaki AK-2509
Mã hàng : ASA-250-994
Giá : 63,000 VNĐ
30m Thước cuộn thép có tay cầm Asaki AK-2515
Mã hàng : ASA-251-995
Giá : 188,000 VNĐ
200mm Thước ê ke Asaki AK-2641
Mã hàng : ASA-264-997
Giá : 50,000 VNĐ
250mm Thước ê ke Asaki AK-2642
Mã hàng : ASA-264-998
Giá : 55,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :64 - Tổng truy cập : 177,001,076
Facebook
Liên hệ