XUẤT XỨ » Trung Quốc
16mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6077
Mã hàng : ASA-607-840
Giá : 23,000 VNĐ
20mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6081
Mã hàng : ASA-608-844
Giá : 37,000 VNĐ
21mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6082
Mã hàng : ASA-608-845
Giá : 37,000 VNĐ
22mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6083
Mã hàng : ASA-608-846
Giá : 39,000 VNĐ
24mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6085
Mã hàng : ASA-608-848
Giá : 44,000 VNĐ
25mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6086
Mã hàng : ASA-608-849
Giá : 50,000 VNĐ
27mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6088
Mã hàng : ASA-608-851
Giá : 59,000 VNĐ
28mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6089
Mã hàng : ASA-608-852
Giá : 67,000 VNĐ
30mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6090
Mã hàng : ASA-609-853
Giá : 77,000 VNĐ
7" Kéo cắt cành Asaki AK-8630
Mã hàng : ASA-863-540
Giá : 68,000 VNĐ
8" Kéo cắt cành Asaki AK-8631
Mã hàng : ASA-863-541
Giá : 75,000 VNĐ
8" Kéo cắt cành Asaki AK-8635
Mã hàng : ASA-863-542
Giá : 76,000 VNĐ
12" Cưa sắt cầm tay khung tròn Asaki AK-8789
Mã hàng : ASA-878-545
Giá : 61,000 VNĐ
12"/18T Lưỡi cưa Asaki AK-8719
Mã hàng : ASA-871-546
Giá : 24,000 VNĐ
12"/24T Lưỡi cưa Asaki AK-8720
Mã hàng : ASA-872-547
Giá : 24,000 VNĐ
12"/32T Lưỡi cưa Asaki AK-8721
Mã hàng : ASA-872-548
Giá : 24,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :66 - Tổng truy cập : 175,966,925
Facebook
Liên hệ