XUẤT XỨ » Trung Quốc
25kg Đe cơ khí Asaki AK-6885
Mã hàng : ASA-688-314
Giá : 1,995,000 VNĐ
45kg Đe cơ khí Asaki AK-6886
Mã hàng : ASA-688-315
Giá : 3,413,000 VNĐ
91kg Đe cơ khí Asaki AK-6888
Mã hàng : ASA-688-316
Giá : 8,128,000 VNĐ
10” Máy mài bàn 2 đá Asaki AS-024 (MD-3225)
Mã hàng : ASA-024-415
Giá : 3,583,000 VNĐ
16mm Máy mài khuôn Maktec MT911
Mã hàng : MKT-911-078
Giá : 2,072,001 VNĐ
4" Máy mài góc 710W Maktec MT958
Mã hàng : MKT-958-237
Giá : 3,361,001 VNĐ
4" Máy mài góc 570W Maktec MT959
Mã hàng : MKT-959-070
Giá : 3,254,001 VNĐ
4" Máy mài góc 600W Black and Decker KG100
Mã hàng : BLK-100-029
Giá : 824,000 VNĐ
4" Máy mài góc 620W Black and Decker KG15
Mã hàng : BLK-015-028
Giá : 1,106,000 VNĐ
6” Máy mài 2 đá 430W Black and Decker KG 9407
Mã hàng : BLK-940-037
Giá : 3,000,000 VNĐ
8" Máy mài 2 đá Black and Decker 9107
Mã hàng : BLK-910-004
Giá : 3,968,000 VNĐ
8” Máy mài 2 đá 600W Black and Decker KG9408
Mã hàng : BLK-940-038
Giá : 3,530,000 VNĐ
Máy mài khuôn 90W Black and Decker RTX1
Mã hàng : BLK-100-018
Giá : 2,436,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :87 - Tổng truy cập : 178,159,970
Facebook
Liên hệ