XUẤT XỨ » Trung Quốc
10" Kéo cắt tôn Asaki AK-332
Mã hàng : ASA-332-526
Giá : 108,000 VNĐ
14" Kéo cắt tôn Asaki AK-076
Mã hàng : ASA-076-528
Giá : 148,000 VNĐ
8" Kéo cắt tôn Asaki AK-077
Mã hàng : ASA-077-529
Giá : 84,000 VNĐ
10" Kéo cắt tôn Asaki AK-078
Mã hàng : ASA-078-530
Giá : 107,000 VNĐ
12" Kéo cắt tôn Asaki AK-079
Mã hàng : ASA-079-531
Giá : 119,000 VNĐ
14" Kéo cắt tôn Asaki AK-080
Mã hàng : ASA-080-532
Giá : 140,000 VNĐ
42mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-082
Mã hàng : ASA-080-533
Giá : 130,000 VNĐ
42mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-086
Mã hàng : ASA-086-534
Giá : 86,000 VNĐ
36mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-084
Mã hàng : ASA-084-535
Giá : 205,000 VNĐ
63mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-087
Mã hàng : ASA-087-536
Giá : 258,000 VNĐ
30mm Dao cắt ống đồng Asaki AK-8606
Mã hàng : ASA-860-537
Giá : 98,000 VNĐ
Dao trổ Asaki AK-8743
Mã hàng : ASA-874-544
Giá : 51,000 VNĐ
8mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6046
Mã hàng : ASA-604-809
Giá : 22,000 VNĐ
9mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6047
Mã hàng : ASA-604-810
Giá : 22,000 VNĐ
13mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6051
Mã hàng : ASA-605-814
Giá : 22,000 VNĐ
14mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6052
Mã hàng : ASA-605-815
Giá : 22,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :113 - Tổng truy cập : 175,972,305
Facebook
Liên hệ