XUẤT XỨ » Trung Quốc
19mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7715
Mã hàng : ASK-771-269
Giá : 215,000 VNĐ
20mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7716
Mã hàng : ASK-771-270
Giá : 240,000 VNĐ
21mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7717
Mã hàng : ASK-771-271
Giá : 245,000 VNĐ
22mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7718
Mã hàng : ASK-771-272
Giá : 253,000 VNĐ
23mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7719
Mã hàng : ASK-771-273
Giá : 274,000 VNĐ
24mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7720
Mã hàng : ASK-772-274
Giá : 291,000 VNĐ
6-24mm Bộ hai đầu vòng Asaki AK-7514
Mã hàng : ASK-751-275
Giá : 380,000 VNĐ
8-19mm Bộ hai đầu vòng Asaki AK-7732
Mã hàng : ASK-773-276
Giá : 840,000 VNĐ
10-19mm Bộ vòng miệng tự lắc Asaki AK-7734
Mã hàng : ASK-773-277
Giá : 973,000 VNĐ
1/2" Cần L Asaki AK-7600
Mã hàng : ASK-760-278
Giá : 68,000 VNĐ
1/2" Cần tự động Asaki AK-7585
Mã hàng : ASK-758-279
Giá : 828,000 VNĐ
1/2" Cần tự động Asaki AK-7586
Mã hàng : ASK-758-280
Giá : 1,733,000 VNĐ
6mm Cần siết đầu típ chữ L Asaki AK-7551
Mã hàng : ASK-755-281
Giá : 33,000 VNĐ
7mm Cần siết đầu típ chữ L Asaki AK-7552
Mã hàng : ASK-755-282
Giá : 33,000 VNĐ
8mm Cần siết đầu típ chữ L Asaki AK-7553
Mã hàng : ASK-755-283
Giá : 33,000 VNĐ
9mm Cần siết đầu típ chữ L Asaki AK-7554
Mã hàng : ASK-755-284
Giá : 32,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :162 - Tổng truy cập : 184,769,019
Facebook
Liên hệ