XUẤT XỨ » Trung Quốc
20x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-138
Giá : 540,000 VNĐ
21x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-139
Giá : 552,000 VNĐ
22x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-140
Giá : 557,000 VNĐ
23x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-141
Giá : 621,000 VNĐ
24x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-142
Giá : 638,000 VNĐ
25x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-143
Giá : 656,000 VNĐ
26x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-144
Giá : 674,000 VNĐ
27x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-145
Giá : 764,000 VNĐ
28x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-146
Giá : 764,000 VNĐ
29x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-147
Giá : 865,000 VNĐ
30x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-148
Giá : 865,000 VNĐ
32x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-149
Giá : 942,000 VNĐ
34x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-150
Giá : 989,000 VNĐ
35x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-151
Giá : 1,002,000 VNĐ
Máy hàn ống nhựa chịu nhiệt PP-R Asaki AK-9301
Mã hàng : ASK-930-653
Giá : 931,000 VNĐ
13mm Đầu khoan có khóa Makita 194041-7
Mã hàng : MKT-194-861
Giá : 217,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :220 - Tổng truy cập : 193,807,425
Facebook
Liên hệ