XUẤT XỨ » Trung Quốc
27x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-122
Giá : 531,000 VNĐ
28x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-123
Giá : 540,000 VNĐ
29x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-124
Giá : 557,000 VNĐ
30x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-125
Giá : 565,000 VNĐ
31x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-126
Giá : 595,000 VNĐ
32x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-127
Giá : 595,000 VNĐ
34x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-128
Giá : 638,000 VNĐ
35x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-129
Giá : 672,000 VNĐ
12x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-130
Giá : 492,000 VNĐ
13x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-131
Giá : 492,000 VNĐ
14x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-132
Giá : 492,000 VNĐ
15x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-133
Giá : 492,000 VNĐ
16x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-134
Giá : 492,000 VNĐ
17x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-135
Giá : 501,000 VNĐ
18x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-136
Giá : 501,000 VNĐ
19x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-137
Giá : 501,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :172 - Tổng truy cập : 193,700,056
Facebook
Liên hệ