XUẤT XỨ » Trung Quốc
60W Mỏ hàn chì Asaki AK-9034
Mã hàng : ASA-903-579
Giá : 88,000 VNĐ
40W Mỏ hàn chì Asaki AK-9039
Mã hàng : ASA-903-580
Giá : 54,000 VNĐ
60W Mỏ hàn chì Asaki AK-9040
Mã hàng : ASA-904-581
Giá : 56,000 VNĐ
80W Mỏ hàn chì Asaki AK-9044
Mã hàng : ASA-904-582
Giá : 136,000 VNĐ
100W Mỏ hàn chì Asaki AK-9045
Mã hàng : ASA-904-583
Giá : 170,000 VNĐ
150W Mỏ hàn chì Asaki AK-9046
Mã hàng : ASA-904-584
Giá : 184,000 VNĐ
200W Mỏ hàn chì Asaki AK-9047
Mã hàng : ASA-904-585
Giá : 295,000 VNĐ
300W Mỏ hàn chì Asaki AK-9048
Mã hàng : ASA-904-586
Giá : 478,000 VNĐ
#1 Mũi vít hơi hai đầu Asaki AK-7172
Mã hàng : ASA-717-657
Giá : 8,000 VNĐ
6x100mm Vít hai đầu Asaki AK-7000
Mã hàng : ASA-700-658
Giá : 37,000 VNĐ
6x150mm Vít hai đầu Asaki AK-7002
Mã hàng : ASA-700-659
Giá : 43,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :206 - Tổng truy cập : 186,196,504
Facebook
Liên hệ