XUẤT XỨ » Trung Quốc
7.3kg Búa lục giác cán nhựa Asaki AK-9578
Mã hàng : ASA-957-684
Giá : 773,000 VNĐ
300g Búa đầu bằng Asaki AK-380
Mã hàng : ASA-038-687
Giá : 61,000 VNĐ
908g Búa bi cán gỗ Asaki AK-375
Mã hàng : ASA-037-686
Giá : 101,000 VNĐ
6" Mỏ lết Asaki AK-400
Mã hàng : ASA-400-688
Giá : 101,000 VNĐ
8" Mỏ lết Asaki AK-401
Mã hàng : ASA-401-689
Giá : 115,000 VNĐ
12" Mỏ lết Asaki AK-403
Mã hàng : ASA-403-691
Giá : 196,000 VNĐ
6" Mỏ lết Asaki AK-7632
Mã hàng : ASA-763-692
Giá : 61,000 VNĐ
8" Mỏ lết Asaki AK-7633
Mã hàng : ASA-763-693
Giá : 83,000 VNĐ
10" Mỏ lết Asaki AK-7634
Mã hàng : ASA-763-694
Giá : 110,000 VNĐ
12" Mỏ lết Asaki AK-7635
Mã hàng : ASA-763-695
Giá : 138,000 VNĐ
6" Mỏ lết Asaki AK-053
Mã hàng : ASA-053-696
Giá : 64,000 VNĐ
8" Mỏ lết Asaki AK-054
Mã hàng : ASA-054-697
Giá : 86,000 VNĐ
10" Mỏ lết Asaki AK-055
Mã hàng : ASA-055-698
Giá : 115,000 VNĐ
12" Mỏ lết Asaki AK-056
Mã hàng : ASA-056-699
Giá : 144,000 VNĐ
6" Mỏ lết Asaki AK-046
Mã hàng : ASA-046-700
Giá : 43,000 VNĐ
9" Kìm mở phe cong Asaki AK-8337
Mã hàng : ASA-833-481
Giá : 96,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :52 - Tổng truy cập : 174,492,501
Facebook
Liên hệ