XUẤT XỨ » Trung Quốc
20x310mm Mũi khoan bê tông Makita D-00365
Mã hàng : MKT-003-555
Giá : 102,000 VNĐ
20x350mm Mũi khoan bê tông Makita D-16265
Mã hàng : MKT-162-556
Giá : 102,000 VNĐ
20x460mm Mũi khoan bê tông Makita D-15235
Mã hàng : MKT-152-557
Giá : 126,000 VNĐ
22x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00371
Mã hàng : MKT-003-558
Giá : 103,000 VNĐ
22x310mm Mũi khoan bê tông Makita D-08062
Mã hàng : MKT-080-559
Giá : 117,000 VNĐ
24x460mm Mũi khoan bê tông Makita D-16302
Mã hàng : MKT-163-560
Giá : 135,000 VNĐ
25x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00387
Mã hàng : MKT-003-561
Giá : 123,000 VNĐ
25x350mm Mũi khoan bê tông Makita D-03311
Mã hàng : MKT-033-562
Giá : 142,000 VNĐ
26x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00393
Mã hàng : MKT-003-563
Giá : 139,000 VNĐ
26x310mm Mũi khoan bê tông Makita D-08078
Mã hàng : MKT-080-564
Giá : 139,000 VNĐ
26x460mm Mũi khoan bê tông Makita D-15263
Mã hàng : MKT-152-565
Giá : 180,000 VNĐ
28x460mm Mũi khoan bê tông Makita D-16318
Mã hàng : MKT-163-566
Giá : 210,000 VNĐ
10.8V Máy cắt chạy pin Makita CC300D
Mã hàng : MKT-300-453
Giá : 4,585,000 VNĐ
10.8V Máy cưa kiếm chạy pin Makita JR102DZ
Mã hàng : MKT-102-456
Giá : 1,531,000 VNĐ
80m Máy đo khoảng cách laser Makita LD080P
Mã hàng : MKT-080-481
Giá : 3,248,000 VNĐ
185 x 20 x 40T Lưỡi cắt gỗ 40 răng P-67957
Mã hàng : MKT-679-568
Giá : 259,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :71 - Tổng truy cập : 177,127,262
Facebook
Liên hệ