XUẤT XỨ » Trung Quốc
36x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-234
Giá : 305,000 VNĐ
38x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-235
Giá : 317,000 VNĐ
40x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-236
Giá : 343,000 VNĐ
44x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-237
Giá : 355,000 VNĐ
46x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-238
Giá : 367,000 VNĐ
51x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-239
Giá : 379,000 VNĐ
56x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-240
Giá : 391,000 VNĐ
63x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-241
Giá : 403,000 VNĐ
66x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-242
Giá : 464,000 VNĐ
71x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-243
Giá : 476,000 VNĐ
76x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-244
Giá : 549,000 VNĐ
83x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-245
Giá : 586,000 VNĐ
89x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-246
Giá : 646,000 VNĐ
16x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-111
Giá : 356,000 VNĐ
17x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-112
Giá : 363,000 VNĐ
18x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-113
Giá : 373,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :67 - Tổng truy cập : 184,961,509
Facebook
Liên hệ