XUẤT XỨ » Trung Quốc
37mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580411
Mã hàng : BOS-260-405
Giá : 80,000 VNĐ
38mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580412
Mã hàng : BOS-260-406
Giá : 82,000 VNĐ
40mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580413
Mã hàng : BOS-260-407
Giá : 83,000 VNĐ
41mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580414
Mã hàng : BOS-260-408
Giá : 85,000 VNĐ
43mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580415
Mã hàng : BOS-260-409
Giá : 90,000 VNĐ
44mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580416
Mã hàng : BOS-260-410
Giá : 91,000 VNĐ
46mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580417
Mã hàng : BOS-260-411
Giá : 95,000 VNĐ
100mm Máy mài góc 670W Bosch GWS 060
Mã hàng : BOS-060-450
Giá : 792,000 VNĐ
6mm Máy khoan sắt 320W Bosch GBM 320
Mã hàng : BOS-320-451
Giá : 621,000 VNĐ
52mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580420
Mã hàng : BOS-260-414
Giá : 112,000 VNĐ
54mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580421
Mã hàng : BOS-260-415
Giá : 117,000 VNĐ
56mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580422
Mã hàng : BOS-260-416
Giá : 117,000 VNĐ
57mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580423
Mã hàng : BOS-260-417
Giá : 112,000 VNĐ
59mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580424
Mã hàng : BOS-260-418
Giá : 116,000 VNĐ
60mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580425
Mã hàng : BOS-260-419
Giá : 118,000 VNĐ
64mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580426
Mã hàng : BOS-260-420
Giá : 124,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :182 - Tổng truy cập : 181,369,437
Facebook
Liên hệ