XUẤT XỨ » Trung Quốc
22x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-194
Giá : 200,000 VNĐ
23x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-195
Giá : 200,000 VNĐ
24x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-196
Giá : 200,000 VNĐ
25x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-197
Giá : 200,000 VNĐ
27x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-198
Giá : 223,000 VNĐ
30x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-199
Giá : 234,000 VNĐ
32x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-200
Giá : 234,000 VNĐ
36x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-201
Giá : 256,000 VNĐ
38x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-202
Giá : 267,000 VNĐ
40x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-203
Giá : 289,000 VNĐ
44x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-204
Giá : 289,000 VNĐ
46x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-205
Giá : 300,000 VNĐ
51x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-206
Giá : 312,000 VNĐ
56x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-207
Giá : 323,000 VNĐ
63x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-208
Giá : 334,000 VNĐ
66x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-209
Giá : 389,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :129 - Tổng truy cập : 193,975,571
Facebook
Liên hệ