XUẤT XỨ » Trung Quốc
4" Đĩa cắt gỗ Asaki AK-433
Mã hàng : ASK-433-189
Giá : 54,000 VNĐ
9" Đĩa cắt gỗ Asaki AK-437
Mã hàng : ASK-437-190
Giá : 114,000 VNĐ
12" Đĩa cắt gỗ Asaki AK-442
Mã hàng : ASK-442-191
Giá : 242,000 VNĐ
20mm x 16mm x 200mm Đục sắt Asaki AK-9620
Mã hàng : ASK-962-192
Giá : 110,000 VNĐ
22mm x 20mm x 250mm Đục sắt Asaki AK-9621
Mã hàng : ASK-962-193
Giá : 150,000 VNĐ
25mm x 22mm x 300mm Đục sắt Asaki AK-9622
Mã hàng : ASK-962-194
Giá : 193,000 VNĐ
16mm x 300mm Đục sắt Asaki AK-9642
Mã hàng : ASK-964-195
Giá : 145,000 VNĐ
16mm x 300mm Đục sắt Asaki AK-9643
Mã hàng : ASK-964-196
Giá : 145,000 VNĐ
Bộ đục sắt Asaki AK-9629
Mã hàng : ASK-962-197
Giá : 491,000 VNĐ
Bộ công cụ khoét lỗ gỗ và thạch cao Asaki AK-3681
Mã hàng : ASK-368-198
Giá : 150,000 VNĐ
Bộ công cụ khoét lỗ gỗ và thạch cao Asaki AK-3682
Mã hàng : ASK-368-199
Giá : 127,000 VNĐ
Bộ công cụ khoét lỗ gỗ và thạch cao Asaki AK-3683
Mã hàng : ASK-368-200
Giá : 231,000 VNĐ
18mm x 400mm Xà beng Asaki AK-9650
Mã hàng : ASK-965-201
Giá : 186,000 VNĐ
20mm x 600mm Xà beng Asaki AK-9651
Mã hàng : ASK-965-202
Giá : 272,000 VNĐ
22mm x 800mm Xà beng Asaki AK-9652
Mã hàng : ASK-965-203
Giá : 424,000 VNĐ
22mm x 1000mm Xà beng Asaki AK-9653
Mã hàng : ASK-965-204
Giá : 553,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :170 - Tổng truy cập : 184,801,428
Facebook
Liên hệ