XUẤT XỨ » Trung Quốc
4.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595061
Mã hàng : BOS-260-359
Giá : 118,000 VNĐ
4.8mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595334
Mã hàng : BOS-260-360
Giá : 137,000 VNĐ
5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595062
Mã hàng : BOS-260-361
Giá : 137,000 VNĐ
5.2mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595063
Mã hàng : BOS-260-362
Giá : 161,000 VNĐ
5.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595064
Mã hàng : BOS-260-363
Giá : 161,000 VNĐ
5.8mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595065
Mã hàng : BOS-260-364
Giá : 184,000 VNĐ
6 mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595066
Mã hàng : BOS-260-365
Giá : 184,000 VNĐ
6.2mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595067
Mã hàng : BOS-260-366
Giá : 207,000 VNĐ
6.4mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595335
Mã hàng : BOS-260-367
Giá : 207,000 VNĐ
6.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595068
Mã hàng : BOS-260-368
Giá : 207,000 VNĐ
6.7mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595336
Mã hàng : BOS-260-369
Giá : 245,000 VNĐ
6.8mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595069
Mã hàng : BOS-260-370
Giá : 245,000 VNĐ
7mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595070
Mã hàng : BOS-260-371
Giá : 245,000 VNĐ
7.2mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595337
Mã hàng : BOS-260-372
Giá : 286,000 VNĐ
7.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595071
Mã hàng : BOS-260-373
Giá : 286,000 VNĐ
8mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595072
Mã hàng : BOS-260-374
Giá : 195,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :173 - Tổng truy cập : 183,720,430
Facebook
Liên hệ