XUẤT XỨ » Trung Quốc
7.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595071
Mã hàng : BOS-260-373
Giá : 286,000 VNĐ
8mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595072
Mã hàng : BOS-260-374
Giá : 195,000 VNĐ
8.5mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595073
Mã hàng : BOS-260-375
Giá : 212,000 VNĐ
8.8mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595074
Mã hàng : BOS-260-376
Giá : 212,000 VNĐ
9mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595075
Mã hàng : BOS-260-377
Giá : 235,000 VNĐ
9.5mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595076
Mã hàng : BOS-260-378
Giá : 245,000 VNĐ
9.8mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595338
Mã hàng : BOS-260-379
Giá : 245,000 VNĐ
10mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595077
Mã hàng : BOS-260-380
Giá : 289,000 VNĐ
10.5mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595078
Mã hàng : BOS-260-381
Giá : 336,000 VNĐ
11mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595079
Mã hàng : BOS-260-382
Giá : 380,000 VNĐ
11.5mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595080
Mã hàng : BOS-260-383
Giá : 425,000 VNĐ
12mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595081
Mã hàng : BOS-260-384
Giá : 453,000 VNĐ
12.5mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595082
Mã hàng : BOS-260-385
Giá : 482,000 VNĐ
13mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595083
Mã hàng : BOS-260-386
Giá : 582,000 VNĐ
14mm Bộ mũi khoan sắt 4 mũi HSS-G Bocsh 2608585593
Mã hàng : BOS-260-387
Giá : 712,000 VNĐ
15mm Bộ mũi khoan sắt 4 mũi HSS-G Bocsh 2608585594
Mã hàng : BOS-260-388
Giá : 834,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :147 - Tổng truy cập : 181,388,569
Facebook
Liên hệ