XUẤT XỨ » Trung Quốc
24x27mm Cờ lê hai đầu vòng Asaki AK-7488
Mã hàng : ASK-748-051
Giá : 104,000 VNĐ
6x7mm Cờ lê hai đầu miệng Asaki AK-7446
Mã hàng : ASK-744-054
Giá : 20,000 VNĐ
8x10mm Cờ lê hai đầu miệng Asaki AK-7447
Mã hàng : ASK-744-055
Giá : 20,000 VNĐ
12x14mm Cờ lê hai đầu miệng Asaki AK-7451
Mã hàng : ASK-745-057
Giá : 24,000 VNĐ
14x17mm Cờ lê hai đầu miệng Asaki AK-7454
Mã hàng : ASK-745-058
Giá : 31,000 VNĐ
17x19mm Cờ lê hai đầu miệng Asaki AK-7456
Mã hàng : ASK-745-059
Giá : 39,000 VNĐ
19x22mm Cờ lê hai đầu miệng Asaki AK-7458
Mã hàng : ASK-745-060
Giá : 49,000 VNĐ
22x24mm Cờ lê hai đầu miệng Asaki AK-7460
Mã hàng : ASK-746-061
Giá : 60,000 VNĐ
24x27mm Cờ lê hai đầu miệng Asaki AK-7461
Mã hàng : ASK-746-062
Giá : 87,000 VNĐ
27x30mm Cờ lê hai đầu miệng Asaki AK-7462
Mã hàng : ASK-746-063
Giá : 102,000 VNĐ
Bộ dao điêu khắc 14 chi tiết Asaki AK-3961
Mã hàng : ASK-396-537
Giá : 132,000 VNĐ
8" Kìm cắt Asaki AK-8098
Mã hàng : ASK-809-072
Giá : 75,000 VNĐ
7" Kìm cắt Asaki AK-8103
Mã hàng : ASK-810-069
Giá : 71,000 VNĐ
8" Kìm cắt Asaki AK-8053
Mã hàng : ASK-805-070
Giá : 71,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8096
Mã hàng : ASK-809-071
Giá : 57,000 VNĐ
8" Kìm cắt Asaki AK-8041
Mã hàng : ASK-804-073
Giá : 86,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :67 - Tổng truy cập : 175,739,355
Facebook
Liên hệ